Povinná elektronická komunikácia študentov

 Prihlasovanie sa do študentských mailových schránok

 

Zmena v prihlasovaní a používaní študentských mailových schránok

 

 

Dňom 25. februára 2013 sa pre elektronickú komunikáciu študentov s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami bude akceptovať len mejlová komunikácia prostredníctvom prideleného mejlového konta.

 

V systéme AiS2 sú evidované dva druhy mejlových adries študenta:  pridelená a súkromná. 

S účinnosťou od 25. februára 2013 bude každý mejl zaslaný z AiS2 doručený len na pridelenú mejlovú adresu študenta.

 

V prípade nefungovania e-mailovej adresy či iných otázok nájdete odpovede na adrese: https://helpdesk.umb.sk/