Jazyk a dorozumievanie

Členky a členovia našej katedry vrátane interných doktorandiek a doktorandov pripravujú od januára 2016 príspevky do pravidelnej rubriky JAZYK A DOROZUMIEVANIE v Slovenských národných novinách.

LOMENČÍK, Július: Jazykové dorozumievanie. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 1, s. 7. ISSN 0862-8823

PATRÁŠ, Vladimír: Opäť si priplatíme za energie? In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 2, s. 7. ISSN 0862-8823

OČENÁŠ, Ivan: Zvukové a hláskové jednotky reči. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 3, s. 7. ISSN 0862-8823

LOMENČÍK, Július: O Novom i novom roku. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 4, s. 7. ISSN 0862-8823

ODALOŠ, Pavol: Literáronymá v Neveste hôľ. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 5, s. 7. ISSN 0862-8823

OČENÁŠ, Ivan: Hláskové zmeny. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 6, s. 7. ISSN 0862-8823

ROŽAI, Gabriel: O sídelných názvoch. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 7, s. 7. ISSN 0862-8823

LOMENČÍK, Július: O reči čísel. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 8, s. 7. ISSN 0862-8823

KOLENČÍKOVÁ, Natália: Maľovanka, omaľovanka, vymaľovanka? In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 9, s. 7. ISSN 0862-8823

PATRÁŠ, Vladimír: Veteránista či veteranista? In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 10, s. 7. ISSN 0862-8823

OČENÁŠ, Ivan: Zanikanie a vznikanie hlások v slovách. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 11, s. 7. ISSN 0862-8823

ZÁBORSKÁ, Alena: O plesovaní a plesaní. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 12 – 13, s. 11. ISSN 0862-8823

CHOMOVÁ, Alexandra: Prosím, vložte Vašu kartu.  In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 14, s. 8. ISSN 0862-8823

CHOMOVÁ, Alexandra: Privlastňovacie zámená.  In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 15, s. 7. ISSN 0862-8823

LOMENČÍK, Július: Problémy s predložkami. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 16, s. 7. ISSN 0862-8823

LOMENČÍK, Július: Takzvané "večné chyby". In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 17, s. 7. ISSN 0862-8823

ROŽAI, Gabriel: O názvoch v teréne. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 18, s. 7. ISSN 0862-8823

KOLENČÍKOVÁ, Natália: Prechyľovanie priezvisk. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 19, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Migrant či utečenec? In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 20, s. 7. ISSN 0862-8823

PATRÁŠ, Vladimír: Vybrzďovač na našich cestách. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 21, s. 7. ISSN 0862-8823

LOMENČÍK, Július: Nezabúdajme na spojky. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 22, s. 6. ISSN 0862-8823

KRŠKO, Jaromír: Čudnopis. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 23, s. 7. ISSN 0862-8823

CHOMOVÁ, Alexandra: O výraze "nakoľko". In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 24, s. 7. ISSN 0862-8823

CHOMOVÁ, Alexandra: Ešte o výraze "nakoľko" 2. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 25, s. 7. ISSN 0862-8823

KOLENČÍKOVÁ, Natália: Cnosť či čnosť? In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 26, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Informácia alebo mystifikácia I. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 27, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Informácia či mystifikácia II. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 28 – 29, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Informácia alebo mystifikácia III. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 30, s. 6. ISSN 0862-8823

ODALOŠ, Pavol: Literáronymá v Pomocníkovi. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 31, s. 7. ISSN 0862-8823

OČENÁŠ, Ivan: Kultivované hovorenie. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 34, s. 7. ISSN 0862-8823

PATRÁŠ, Vladimír: Tankové pivo. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 36, s. 7. ISSN 0862-8823

LOMENČÍK, Július: Na čo slúžia častice. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 37, s. 7. ISSN 0862-8823

KOLENČÍKOVÁ, Natália: Slovo v službách presviedčania. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 3– 39s. 13. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Jazyk a funkcia novinových titulkov I. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 41, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Jazyk a funkcia novinových titulkov II. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 42, s. 7. ISSN 0862-8823

ZÁBORSKÁ, Alena: Paradajka, rajčina, rajčiak. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 43, s. 7. ISSN 0862-8823

ODALOŠ, Pavol: Literáronymá v Hrúzovej próze. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 44 – 45, s. 17. ISSN 0862-8823

KOLENČÍKOVÁ, Natália: Argument a presviedčanie. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 46, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Špecifiká krízovej komunikácie. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 47, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Obraz cudzincov v našich médiách. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 48, s. 6. ISSN 0862-8823

PATRÁŠ, Vladimír: O zvukovej vate v reči. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 49, s. 7. ISSN 0862-8823

ROŽAI, Gabriel: Regionálne osobitosti terénnych názvov. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 50, s. 4. ISSN 0862-8823

LOMENČÍK, Július: Chuť a vôňa Vianoc a vianočných sviatkov. In: Slovenské národné noviny, roč. 31, 2016, č. 51 – 52, s. 11. ISSN 0862-8823

2017

LOMENČÍK, Július: Skratky – P. F. 2017. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 1, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Žurnalistická fotografia. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 2, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Manipulácia v komunikácii. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 3, s. 7. ISSN 0862-8823

ZÁBORSKÁ, Alena: Etnické výrazy. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 4, s. 7. ISSN 0862-8823

KOLENČÍKOVÁ, Natália: Fejsbúk aj lajk. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 5, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Čo vytvára etiku a morálku médií. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 6, s. 7. ISSN 0862-8823

ROŽAI, Gabriel: Príslop a Soroška. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 7, s. 7. ISSN 0862-8823

PATRÁŠ, Vladimír: Špekulovanie nie je len špekulantstvom. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 8, s. 7. ISSN 0862-8823

OČENÁŠ, Ivan: Medzera v interpunkcii (1). In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 9, s. 8. ISSN 0862-8823

OČENÁŠ, Ivan: Medzera v interpunkcii (2). In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 11 s. 6. ISSN 0862-8823

OČENÁŠ, Ivan: Medzera v interpunkcii (3). In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 13, s. 7. ISSN 0862-8823

GONDEKOVÁ, Veronika: Blogosféra. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 14, s. 8. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Jazykový obraz sveta. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 15 – 16, s. 10. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Anomálie a normy. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 17, s. 8. ISSN 0862-8823

KOLENČÍKOVÁ, Natália: Predvolebná kampaň na sociálnych sieťach. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 18, s. 6. ISSN 0862-8823

PATRÁŠ, Vladimír: Správy o počasí ako zážitok. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 20, s. 8. ISSN 0862-8823

LOMENČÍK, Július: Kedy DOBA a kedy ČAS. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 21, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: O migračnej problematike. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 22, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Ideologický štvorec. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 23, s. 6. ISSN 0862-8823

GONDEKOVÁ, Veronika: Presviedčanie a manipulácia. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 24, s. 6. ISSN 0862-8823

KOLENČÍKOVÁ, Natália: Sociálne siete vo volebnej kampani. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 25, s. 6. ISSN 0862-8823

VRAYOVÁ, Vladimíra: Časté ťažkosti v používaní zámen. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 27, s. 6. ISSN 0862-8823

ODALOŠ, Pavol: Kukučínovi hrdinovia. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 28 – 29, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Alternatívne médiá u nás. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 30, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Manipulácie s pomenovaním. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 31, s. 6. ISSN 0862-8823

GONDEKOVÁ, Veronika: Reality šou. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 32 – 33, s. 4. ISSN 0862-8823

KOLENČÍKOVÁ, Natália: Status ako žáner. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 34, s. 6. ISSN 0862-8823

KOLENČÍKOVÁ, Natália: Siete v kampaniach. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 41, s. 4. ISSN 0862-8823

ROŽAI, Gabriel: Terénne názvy. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 42, s. 4. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Migranti v médiách I. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 43, s. 7. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Migranti v médiách II. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 44 – 45, s. 4. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Migranti v médiách III. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 46, s. 4. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Mediálna realita. In: Slovenské národné noviny, roč. 32, 2017, č. 51 – 52, s. 4. ISSN 0862-8823

2018

GENČIOVÁ, Annamária: Mainstream – hlavný prúd. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 8, s. 5. ISSN 0862-8823

ROŽAI, Gabriel: Chotárne názvy jaskýň a priepastí. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 9, s. 5. ISSN 0862-8823

GENČIOVÁ, Annamária: Mainstream optikou inakosti. In: Slovenské národné noviny, roč. 33, 2018, č. 10, s. 4. ISSN 0862-8823