Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná vedecká konferencia Nothing Happened: Translation Studies before James Holmes

University College London, 9. – 10. 11. 2024

Organizátori konferencie: UCL Centre for Translation Studies (CenTraS), UCL School of Slavonic and East European Studies (SSEES)

 

V rámci okrúhleho stola The Erased Ukrainian Translation Scholars of the late 1920s – early 1930s (Vymazaní ukrajinskí prekladatelia z konca 20. - začiatku 30. rokov 20. storočia) vystúpil so svojim príspevkom Volodymyr Derzhavyn: an erased translation scholar of the late 1920s – early 1930s (Volodymyr Deržavyn: vymazaný translatológ z konca 20. – začiatku 30. rokov 20. storočia) náš kolega, Oleksandr Kalnychenko.

Príspevok Oleksandra Kalnychenko sa zaoberal zhodnotením odkazu Volodymyra Deržavyna (1899 – 1964), jedného z generácie ukrajinských vedcov, ktorí zohrali kľúčovú úlohu pri kladení koncepčných základov sovietskej translatológie, ale ktorého dielo bolo z politických dôvodov vymazané. O vysokej úrovni prekladateľského myslenia na Ukrajine koncom 20. – začiatkom 30. rokov 20. storočia svedčí najmä diskusia o podstate prekladu, ktorú vyvolala Deržavynova esej „Preklad verša“. Týkala sa otázky, či má byť preklad analógiou originálu (preklad orientovaný na „natívnosť“, resp., „analogický“ preklad), alebo jeho štylizáciou (preklad orientovaný na „cudzosť“, resp., „homologický“/„štylizujúci preklad“), pričom druhá možnosť sa vzťahovala len na kanonické diela literatúry. Oleksandr Kalnychenko vo svojom vystúpení analyzoval Deržavynove teoretické názory na preklad, najmä jeho kategorizáciu typov prekladu v závislosti od jazykových funkcií a cieľov literárneho prekladu (recenzie Deržavyna na preložené knihy, antológie alebo práce o prekladateľskom myslení, publikované v rokoch 1927 – 31 v charkovských literárnych časopisoch). Prispievajúc k skvalitneniu analýzy prekladov, každá zo štyroch desiatok Deržavinových recenzií formovala prístupy k riešeniu niektorých problémov (napr. stvárnenie dialektu či slangu, archaizmov alebo ukrajinizmov v ukrajinskom preklade) a obsahovala opisy paratextov preložených kníh.

Katedry

Katedra slovanských jazykov

Veda a výskum

Vedecké aktivity členov katedry