Ruský jazyk 1 a 2 v AISe

Predmety Ruský jazyk 1 a Ruský jazyk 2 nájdete v AISe v ponuke predmetov bakalárskeho štúdia, Ruský jazyk jednopredmetové štúdium RjJ(PT).

Je zaradený medzi výberové (V) predmety.

Skratky v AISe:

  • Ruský jazyk 1 - RJ1
  • Ruský jazyk 2 - RJ2