Mgr. Paulína Šperková, PhD., hosťujúca prednáška, 19. 4. - 30. 4. 2015

Mgr. Paulína Šperková, PhD. ako odborníčka na dejiny francúzskej literatúry ponúkla študentom 1. a 2. ročníka Bc. stupňa štúdia zaujímavé a hodnotné prednášky zamerané najmä na obdobie francúzskeho stredoveku a renesancie.

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)