Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Knižnica Katedry slovanských jazykov

Knižnica Katedry slovanských jazykov FF UMB

 

Knižničný a výpožičný poriadok

 

 

  • Knižnica požičiava knihy absenčne i prezenčne študentom Katedry slovanských jazykov registrovaným v Univerzitnej knižnici UMB. Prezenčné služby môžu využiť aj neregistrovaní používatelia.
  • Používateľ osobne zodpovedá za požičané dokumenty a nesmie ich požičiavať ďalším osobám.
  • Ak ten istý dokument žiada viac používateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica písomne alebo elektronicky vyzve používateľa na prevzatie dokumentu. Dokument si používateľ môže rezervovať u zamestnankyne zodpovednej za vedenie čiastkovej knižnice osobne alebo e-mailom.

 

Výpožičná lehota pre absenčné výpožičky:

 

  • knihy 14 dní,
  • časopisy neevidované vo fonde Univerzitnej knižnice UMB 7 dní; časopisy evidované vo fonde UK UMB je možné vypožičiavať iba prezenčne.

 

  • V nevyhnutnom prípade môže knižnica určiť aj kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne žiadať vrátenie dokumentov pred uplynutím výpožičnej lehoty.
  • Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť najviac dvakrát, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím e-mailom alebo osobne a za predpokladu, že dokument nežiada iný používateľ.
  • Ak používateľ nevráti dokument v stanovenom termíne, zamestnankyňa zodpovedná za vedenie knižnice KSJ ho upomína (písomne, ak poskytol e-mail elektronicky).
  • Používateľ je povinný ohlásiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu.
  • Knižnica poskytuje len knihy a časopisy, ktoré sú v jej vlastníctve.

 

Ďalšie podmienky poskytovania služieb môžete nájsť na stránke Univerzitnej knižnice UMB:

https://www.library.umb.sk/univerzitna-kniznica-umb/dokumenty/kniznicny-poriadok-univerzity-mateja-bela.html

 

Výpožičný čas

 

Streda:  10.30 – 11.15

Štvrtok: 13.00 – 14.00

V ostatných dňoch podľa dohody.

 

Zamestnankyňa zodpovedná za vedenie čiastkovej knižnice KSJ:

Shekhavtsova Svitlana, PhD.

e-mail: svitlana.shekhavtsova@umb.sk