Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha

Zborník je výstupom riešenia dvoch vedeckých grantov, prináša štúdie deviatich autorov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Štúdie sa týkajú podoby kresťanstva v časoch, kedy žil Svätý Vojtech. Priestorom deja je nielen Stredná Európa… Z kresťanstva sa stal v tomto období fenomén, ktorý Európu vnútorne pretvoril.

 

Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków v Polsce, 2009. 152 s. ISBN 978-83-7490-255-7Obsah: Content:

Predhovor (p. 9-10)
Foreword

Katarína MARČEKOVÁ: Sv. Vojtech a James Cook. Tabu a strach z večného návratu (p. 11-20)
Saint Adalbert and James Cook. Taboo and the Fear of Eternal Return

Piotr BOROŃ: Prusowie jako cel misyjny w czasach św. Wojciecha (p. 21-39)
Old Prussians as a Missionary Object in the Times of St. Adalbert

Miloslav POJSL: Moravské biskupství v 10. a 11. století – tradice Velké Moravy v přemyslovském období? (p. 40-56)
Moravian Episcopate in 10th and 11th Century – Traditions of the Great Moravia Empire in Przemyslid Period?

Ján STEINHÜBEL: Soběslav, najstarší brat svätého Vojtecha (p. 57-66)
Sobeslaus, the Eldest Brother of Saint Adalbert

Anna JAGOŠOVÁ: Panonhalmská listina a jej najstaršia vrstva. Niekoľko poznámok (p. 67-84)
Pannonhalmas Charter and Its Oldest Layer. A Few Marginals

Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ: Ansgar a problémy misií na evropském severu (p. 85-103)
Ansgar and Problems Related to Missions in Northern Europe

Jitka KOMENDOVÁ: Spor o víru v Životě Stěfana Permského a v raně středověkých legendách o misionářích (p. 104-118)
Dispute about Faith in The Life of Stephen of Perm and in the Early Middle Age Legends about the Missionaries

Martin GOLEMA: Vlčí pastieri a kňažná Margita. Ľúbostný trojuholník praslovanského mýtu v kresťanskej interpretácii (p. 119-139)
“Wolf Shepherds” and Princess Margita. A Love Triangle of an Early Slavonic Myth in Christian Interpretation

Hana CHORVÁTOVÁ: Podoby rodiny v ranom stredoveku (p. 140-151)
Forms of Families in the Early Middle Ages