Profil katedry

Katedra germanistiky (KGE) pripravuje budúcich učiteľov nemeckého jazyka ako aj prekladateľov a tlmočníkov pre nemecký jazyk. V súčasnosti na nej pôsobia ako interní pedagógovia jedna profesorka, dvaja docenti, odborní asistenti s titulom PhD., rakúska lektorka z ÖAD (Österreichischer Austauschdienst – Rakúska výmenná služba) a nemecký lektor DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Nemecká akademická výmenná služba) ako native speakeri. Počet interných doktorandov je uvedený v zozname pracovníkov katedry.

Katedra germanistiky je v súčasnosti tiež sídlom Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska – SUNG. Prezidentkou tejto stavovskej organizácie bola v rokoch 2010 - 2018 PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.  Pozri: www.sung.sk

Členovia katedry

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048 446 5112
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 112
doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
115
prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus a CEEPUS, členka Vedeckej rady UMB

Telefónne číslo:
048 446 5113, 048 446 5511
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
Tajovského 51, č. 113
Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5109
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 109
Mgr. Jana Lauková, PhD.

Mgr. Jana Lauková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
115
PhDr. Eva Molnárová, PhD.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5110
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
110
Nuber Jörn

Nuber Jörn

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
446-5114
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
K-114
Schechirow Christiane, M. A.

Schechirow Christiane, M. A.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5114
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
K 114
Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5109
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
109
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 5108, 048 446 7415
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 108
Mgr. Anna Ivinová

Mgr. Anna Ivinová

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5511
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 111
zobraziť viac