Profil katedry

Katedra germanistiky (KGE) pripravuje budúcich učiteľov nemeckého jazyka ako aj prekladateľov a tlmočníkov pre nemecký jazyk. V súčasnosti na nej pôsobia ako interní pedagógovia jeden zahraničný profesor, traja docenti, odborní asistenti s titulom PhD. a rakúska lektorka z ÖAD (Österreichischer Austauschdienst – Rakúska výmenná služba) ako native speaker. Počet interných doktorandov je uvedený v zozname pracovníkov katedry.

Katedra germanistiky je v súčasnosti tiež sídlom Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska – SUNG. Prezidentkou tejto stavovskej organizácie sa 2. septembra 2010 stala PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. Pozri: www.sung.sk

Členovia katedry

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048 446 5112
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 112
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 5108, 048 446 7415
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 108
prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus a CEEPUS

Telefónne číslo:
048 446 5113, 048 446 5511
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
Tajovského 51, č. 113
Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
115
Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5109
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 109
Mgr. Jana Lauková, PhD.

Mgr. Jana Lauková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
115
PhDr. Eva Molnárová, PhD.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5110
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
110
Schechirow Christiane, M. A.

Schechirow Christiane, M. A.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5114
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
K 114
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulze

Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulze

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5108
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K 108
Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5109
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
109
Mgr. Anna Ivinová

Mgr. Anna Ivinová

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5511
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 111