Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Profil katedry

Katedra germanistiky / Lehrstuhl für Germanistik

Profil katedry germanistiky

Katedra germanistiky (KGE) pripravuje budúcich učiteľov nemeckého jazyka ako aj prekladateľov a tlmočníkov pre nemecký jazyk. V súčasnosti na nej pôsobia ako interní pedagógovia jedna profesorka, dvaja docenti, odborní asistenti s titulom PhD., rakúsky lektor z ÖAD (Österreichischer Austauschdienst – Rakúska výmenná služba) a nemecký lektor DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Nemecká akademická výmenná služba) ako native speakeri. Počet interných doktorandov je uvedený v zozname pracovníkov katedry.

Katedra germanistiky je v súčasnosti tiež sídlom Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska – SUNG. Prezidentkou tejto stavovskej organizácie bola v rokoch 2010 - 2018 PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.  Pozri: www.sung.sk

Profil des Lehrstuhls für Germanistik

Am Lehrstuhl für Germanistik (KGE) werden angehende Lehrkräfte für das Fach Deutsch sowie Übersetzerinnen und Übersetzer und Dolmetscherinnen und Dolmetscher auf dem Gebiet der deutschen Sprache ausgebildet. Derzeit sind am Lehrstuhl für Germanistik als interne Pädagogen eine Professorin, zwei Dozenten, Fachassistenten mit dem akademischen Grad eines Ph.D., sowie als Muttersprachler ein österreichischer Lektor des ÖAD (Österreichischer Austauschdienst) und ein deutscher Lektor des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), tätig. Die Anzahl der internen Promovierenden ist in der Liste der Mitarbeitenden des Lehrstuhls angegeben.

Der Lehrstuhl für Germanistik ist derzeit auch Sitz des Verbands der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei – SUNG (Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska). Die Präsidentin dieser ständischen Organisation war in den Jahren 2010 - 2018 PhDr. Nadežda Zemaníková, Ph.D. Siehe auch: www.sung.sk

Členovia katedry

Mgr. Jana Lauková, PhD.

Mgr. Jana Lauková, PhD.

Vedúca katedry, vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5112
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K112
doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
115
prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, osoba zodpovedná za študijné programy s nemeckým jazykom (hlavná garantka), členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus a CEEPUS, šéfredaktorka a predsedníčka vedeckej rady časopisu Nová Filologická revue

Telefónne číslo:
048 446 5113, 048 446 5511
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
Tajovského 51, K 113
doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5112
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 112
PhDr. Eva Molnárová, PhD.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS, koordinátorka pedagogickej praxe

Telefónne číslo:
048 446 5110
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
110
Nuber Jörn

Nuber Jörn

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
446-5114
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
K-114
Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5109
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 109
Mag. Dominik Timmermann

Mag. Dominik Timmermann

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5114
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
K114
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5108
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 108
Mgr. Anna Ivínová

Mgr. Anna Ivínová

Sekretárka, katedry: KGE a KRO

Telefónne číslo:
048 446 5511
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 111
zobraziť viac