Pripravované podujatia

XXV. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii (15. - 17. 9. 2021)

Dovoľujeme si vás osloviť v súvislosti s pripravovaným XXV. Česko-slovenským sympóziom o analytickej filozofii. V prípade, že máte záujem aktívne zúčastniť sa sympózia, pošlite anotáciu svojho príspevku (jeho názov a abstrakt). Na základe anotácií Programový výbor rozhodne o zaradení príspevkov a vytvorí z nich aj jednotlivé tematické sekcie.

 

Tematicky sa sympózium neobmedzuje na jednotlivý problém alebo disciplínu. Jedinou požiadavkou je analytický spôsob tematizácie vybraného problému, jasne artikulovaná téza príspevku a plauzibilná argumentácia. Teda účastníci/čky majú možnosť vybrať si, podľa svojho záujmu a profesionálnej orientácie, z tematicko-problémového poľa od metafyziky až k morálnej filozofii.

 

Rokovacím jazykom bude čeština a slovenčina. Anotáciu v rozsahu max. 1500 znakov (vrátane medzier) je potrebné zaslať do 15. mája 2021 na adresu cssympxxv@gmail.com. V anotácii musí byť jasne sformulovaná hlavná téza príspevku a načrtnutá línia argumentácie.

 

O zaradení príspevku vás budeme informovať do 30. júna 2021.

 

Sympózium prebehne zmiešanou formou, prezenčne s online účasťou v prípade niektorých účastníkov.

 

Program sympózia

Zborník abstraktov

 

V prípade záujmu o virtuálnu účasť na konferencii nás prosím kontaktujte na adrese: michal.sedik@umb.sk pošleme vám link na stretnutie v MS Teams.Najneskôr však do 14.9. do 20:00.

 

Za Organizačný výbor

srdečne pozdravuje a praje všetkým pevné zdravie v tejto ťažkej dobe:

Táňa Sedová

 

Organizačný výbor:

Mgr. M. Šedík, PhD., Katedra filozofie FF UMB

Doc. Mgr. M. Schmidt, PhD., Katedra filozofie FF UMB

Mgr. M. Taliga, PhD. Katedra filozofie FF UMB

Prof. PhDr. T. Sedová, PhD., Katedra filozofie FF UMB a Oddelenie

výskumu normativity a ľudských práv FiÚ SAV

Prof. PhDr. F. Gahér, CSc. Katedra logiky a metodológie vied FF UK a

Oddelenie výskumu normativity a ľudských práv FiÚ SAV

 

Programový výbor:

PhDr. Vladimír Svoboda, Ph.D., Filozofický ústav AV ČR

Doc. PhDr. Vladimír Havlík, Ph.D., Filozofický ústav AV ČR

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D., Katedra filozofie FF UJP Olomouc

Doc. Mgr. L. Bielik, PhD., Katedra logiky a metodológie vied FF UK

Prof. PhDr. T. Sedová, PhD., Katedra filozofie FF UMB a Oddelenie

výskumu normativity a ľudských práv FiÚ SAV