Členovia Akademického Senátu

Predseda Akademického senátu FF UMB

doc. Ivan Jančovič, PhD.

doc. Ivan Jančovič, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7332
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F332

1. podpredseda Akademického senátu FF UMB

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115

Členovia Akademického senátu FF UMB

PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

Referentka, Medzinárodné vzťahy a edičná činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 14

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, fakultná koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka pedagogických praxí, členka AS FF UMB, členka redakčnej rady fakultného e-časopisu Motus in verbo a časopisu Kritika prekladu

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre 1. st. vysokoškolského štúdia, správca športovej haly a tenisových kurtov

Telefónne číslo:
048 446 7565
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
T 59

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7328
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F328

Mgr. Katarína Klimová, PhD.

Mgr. Katarína Klimová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, člen edičnej komisie FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5126
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 126 (Tajovského 51)

PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátor

Telefónne číslo:
048 446 5626
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J03

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, poverená vedením www KSLLV a ČK KSLLV a KSJK; šéfredaktorka časopisu Motus in verbo, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV...

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
164

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7564
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
č. 53

Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7320
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 320

 

Študentská časť AS FF UMB, členovia:

 

Bc. Nikola Blahušiaková

UUVVP, TvGe (2. st.)

nikola.blahusiakova@studenti.umb.sk

 

Bc. Erik Ilko

PaT, AjNj (2. st).

Erik.Ilko@studenti.umb.sk

 

 

   

 


 

Mgr. Marek Oravec

Slovenské dejiny (3. st.)

marek.oravec@umb.sk

Bc. Simona Šedovičová
PaT, Sj-Fj (2. st)

simona.sedovicova@gmail.com

Bc. Radka Šťastná

PaT, AJNj (2. st.)

Radka.Stastna@studenti.umb.sk 

 

FACEBOOK - študentský život na FF UMB

Študentský život - akcie

Štatút Študentského parlamentu FF UMB, platnosť a účinnosť od 12. 09. 2016


Členka v RVŠ SR:

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, poverená vedením www KSLLV a ČK KSLLV a KSJK; šéfredaktorka časopisu Motus in verbo, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV...

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334

Člen v ŠRVŠ SR: Bc. Kristián SImonides


 

 Členovia Akademického senátu UMB za FF UMB zamestnanci

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre 1. st. vysokoškolského štúdia, správca športovej haly a tenisových kurtov

Telefónne číslo:
048 446 7565
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
T 59

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, poverená vedením www KSLLV a ČK KSLLV a KSJK; šéfredaktorka časopisu Motus in verbo, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV...

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
143

 

Členovia Akademického senátu UMB za FF UMB študenti

Bc. Simonides Kristián, 2. stupeň, Tv – trénerstvo

Mgr. Moravec Lukáš, 3. stupeň, aplikovaná etika