Členovia Akademického Senátu

Predseda Akademického senátu FF UMB

doc. Ivan Jančovič, PhD.

doc. Ivan Jančovič, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7332
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F332

1. podpredseda Akademického senátu FF UMB

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115

2. podpredseda Akademického senátu FF UMB

  Lívia Bosáková

Členovia Akademického senátu FF UMB

PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 14

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, fakultná koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka pedagogických praxí, členka AS FF UMB, členka redakčnej rady fakultného e-časopisu Motus in verbo

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre 1. st. vysokoškolského štúdia, správca športovej haly a tenisových kurtov

Telefónne číslo:
048 446 7565
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
T 59

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7328
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F328

Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
115

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5630
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, poverená vedením www KSLLV a ČK KSLLV a KSJK; šéfredaktorka časopisu Motus in verbo, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV...

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
164

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7564
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
č. 53

Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7320
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 320

 

Študentská časť AS FF UMB, členovia:

 

Lívia Bosáková (xAjTv)

livia.bosakova@studenti.umb.sk

 

 

Bc. Erik Ilko

PaT, AjNj (2. st).

Erik.Ilko@studenti.umb.sk

 

 

   

 


 

Mgr. Lukáš Moravec

Aplikovaná etika (3. st.)

lukas.moravec@umb.sk

 

 

Mgr. Simona Šedovičová
PaT, Sj-Fj 

simona.sedovicova@gmail.com

 

Sidónia Šišoláková (SjTv)

sidonia.sisolakova@studenti.umb.sk

 

 

Patrik Barčák

xTvTre - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)

patrik.barcak@studenti.umb.sk 

 

 

FACEBOOK - študentský život na FF UMB

Študentský život - akcie

Štatút Študentského parlamentu FF UMB, platnosť a účinnosť od 12. 09. 2016


Členka v RVŠ SR:

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, poverená vedením www KSLLV a ČK KSLLV a KSJK; šéfredaktorka časopisu Motus in verbo, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV...

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334

Člen v ŠRVŠ SR: 


 

 Členovia Akademického senátu UMB za FF UMB zamestnanci

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre 1. st. vysokoškolského štúdia, správca športovej haly a tenisových kurtov

Telefónne číslo:
048 446 7565
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
T 59

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, poverená vedením www KSLLV a ČK KSLLV a KSJK; šéfredaktorka časopisu Motus in verbo, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV...

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
143

 

Členovia Akademického senátu UMB za FF UMB študenti

Mgr. Simona Šedovičová, 3. stupeň

Mgr. Moravec Lukáš, 3. stupeň, aplikovaná etika