PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca športovej haly a tenisových kurtov

Telefónne číslo:
048 446 7565
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
T 59

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

PaedDr. Boris Beťák, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: T 59
Telefón: 048 446 7565
Email: boris.betak@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Author ID: 57219001054 (Scopus)

 

 

Vzdelanie:

 1993-2002

  ZŠ Františka Hrušovského v Kláštore pod 

  Znievom

 2002-2006

  Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha v Martine

 2006-2009

  Bc. štúdium KTVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici: 

  Učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy

 2009-2011

  Mgr. štúdium KTVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici: 

  Učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy

2011-2012

  PaedDr. štúdium KTVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici:

  Učiteľstvo telesnej výchovy

2011-2014

  PhD. štúdium KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici:

  Športová humanistika

 

Získané kvalifikácie:

 - trénerská C licencia III. kvalifikačného stupňa v basketbale

 - trénerská licencia I. kvalifikačného stupňa vo volejbale

 - trénerská licencia I. kvalifikačného stupňa v plávaní

 - tréner 1. kvalifikačného stupňa v špecializácii tenis

 - tréner I. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou gymnastika pre všetkých

 - tréner atletiky I. kvalifiakčného stupňa

 - učiteľ snowboardingu I. kvalifikačného stupňa

 

Vyučovanie v LS 2021:

- Športové hry (volejbal, basketbal)

- Základy softenisu a tenisu

- Tenis, bedminton

- Cvičenia z tenisu 1, 2

Kontaktný formulár

=