Cesta do hlubin študákovy duše. České konceptualizace duše kdysi a dnes.

Informácie o udalosti

Cesta do hlubin študákovy duše. České konceptualizace duše kdysi a dnes.

Hostiteľ:Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, pobočka v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:6. máj. 2021 - 14:00
Dátum a čas konca:6. máj. 2021 - 15:30
Miesto:Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB - MS TEAMS
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk