Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Magisterské štúdium

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
(magisterské študijné programy)

 

Magisterský študijný program v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy:

  • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

Predpokladom štúdia učiteľstva ruského jazyka a literatúry je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Od uchádzačov o štúdium zo zahraničia, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na vysokej škole v zahraničí, sa naviac vyžaduje ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Splnenie týchto požiadaviek uchádzač preukazuje dokladmi o ukončení prvého stupňa štúdia v študijnom programe, resp. kombinácii študijných programov v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (pred 1. 9. 2019 učiteľstvo akademických predmetov). Ak počet uchádzačov prevýši plánovaný počet prijímaných študentov na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa výsledkov dosiahnutých v prvom stupni štúdia.

Viac na:
https://www.ff.umb.sk/studium/sprievodca-studiom/sprievodca-studiom-2022-2023/magisterske-studium-2022-2023/studijny-odbor-ucitelstvo-a-pedagogicke-vedy/ucitelstvo-ruskeho-jazyka-a-literatury-v-kombinacii-denna-forma.html 

 

Magisterský prekladateľský študijný program v študijnom odbore filológia:

  • Ruský jazyk a kultúra

Predpokladom štúdia ruského jazyka a kultúry je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Od uchádzačov o štúdium zo zahraničia, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na vysokej škole v zahraničí, sa naviac vyžaduje ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Splnenie týchto požiadaviek uchádzač preukazuje dokladmi o ukončení prvého stupňa štúdia v študijnom programe, resp. kombinácii študijných programov v študijnom odbore filológia alebo kombinácii tohto odboru s iným odborom. Ak počet uchádzačov prevýši plánovaný počet prijímaných študentov na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa výsledkov dosiahnutých v prvom stupni štúdia.

Viac na:
https://www.ff.umb.sk/studium/sprievodca-studiom/sprievodca-studiom-2022-2023/magisterske-studium-2022-2023/studijny-odbor-filologia/rusky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii-denna-forma.html