Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Anotácia projektu

ANOTÁCIA PROJEKTU

 

Hlavným cieľom projektu a výskumného zámeru je implementácia nových metód a foriem vzdelávania  s využitím informačných technológií v 2. stupni štúdia študijných programov nemecký jazyk a kultúra zameraných na preklad a tlmočenie, ako aj v študijnom programe právo  a zavedenie  interdisciplinárnych prvkov do edukácie v predmetných študijných programoch.

Naplnenie hlavného cieľa predstavuje vytvorenie e-learningového kurzu „Právne texty a právo interdisciplinárne“  pre vybrané predmety daných študijných programov a e-glosára vybraných termínov s ich výkladom v slovenčine a nemčine (ďalej používame aj skrátené označenie e-learningový kurz). Ďalšími cieľmi projektu je realizácia interdisciplinárnej edukácie v rámci uvedených študijných programov, čo znamená zároveň inováciu  obsahu vybraných predmetov, a to s akcentom na využívanie moderných technológií, ďalej prispieť k zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania, a to rozšírením kompetencií budúcich prekladateľov a tlmočníkov o odborné poznatky z vybraných právnych oblastí, k zvýšeniu lingvistických kompetencií študentov práva z nemeckého jazyka  s akcentom na prácu s právnymi textami, a tak prispieť k zvýšeniu kvality prekladu právnych textov na Slovensku a k zvýšeniu uplatniteľnosti a zvýhodneniu absolventov na trhu práce.

Projekt vychádza z aktuálnej situácie na Slovensku a vo svete, ktorá potvrdzuje nevyhnutnosť širšieho využívania informačných technológií a dištančných foriem vo vysokoškolskom vzdelávaní. Základnou východiskovou bázou projektu je potreba zavádzania informačných technológií do edukácie. Ďalšou východiskovou platformou je záujem o štúdium  tlmočníctva a prekladateľstva, ako aj práva, interdisciplinárnosť  translatológie, požiadavky kladené na inovovanie a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, požiadavky trhu práce, internacionalizácia a modernizácia vzdelávania. 

Východiskom a objektom výskumu budú právne texty a právna terminológia v kontexte translatológie, lingvistiky a práva, a to zo všetkých relevantných aspektov potrebných pre proces prekladu a pre zvýšenie jazykových kompetencií študentov práva. Právny text ako reprezentant kultúry príslušnej krajiny a príslušného právneho systému na jednej strane, ako objekt komunikácie medzi reprezentantmi príslušných krajín a ako objekt práce prekladateľa zabezpečujúceho medzinárodnú a interkultúrnu komunikáciu vyžadujúcu orientáciu v rôznych právnych systémoch a v právnej terminológii s dôrazom na pochopenie rozdielov v obsahu jednotlivých právnych inštitútov  na strane druhej, bude predmetom bádania, analýzy, komparácie a interpretácie, s cieľom vyšpecifikovať právnu terminológiu, definovať špecifiká relevantné pre prácu s právnymi textami, definovať témy ako východisko pre e-learningové kurzy pre vybrané cieľové skupiny vzdelávania.

Čiastkové výsledky výskumu budú prezentované na vedeckých podujatiach organizovaných riešiteľským kolektívom, na vedeckých podujatiach – konferenciách iných organizátorov na Slovensku a v zahraničí a publikované formou vedeckých príspevkov. Čiastkové výsledky vyústia k naplneniu hlavného cieľa – vytvoreniu e-learningových kurzov pre vybrané predmety uvedených študijných programov a ich realizáciou implementovať nové metódy a formy vzdelávania a inovovať vzdelávanie interdisciplinárnym prístupom v edukácii.

 

Prílohy ku stránke: