Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Spolupráca so Surgutskou štátnou pedagogickou univerzitou

Od 23. 10. do 28. 10. 2017 prebehlo na pôde FF UMB, Katedre slovanských jazykov 5 spoločných pracovných zasadnutí pracovnej skupiny.
 
Katedru slovanských jazykov zastupovali:
Repoň, Anton, Mgr., PhD., koordinátor aktivity Ruský jazyk II.4, FF UMB
Lizoň, Martin, Mgr., PhD., člen realizačného kolektívu, FF UMB
Liashuk, Viktoria, doc., CSc., docentka katedry slovanských jazykov, členka realizačného kolektívu, FF UMB
 
Surgutskú štátnu pedagogickú univerzitu zastupovali:
Larkovič, Dmitrij Vladimirovič, prof., DrSc., dekan Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity
Breusova, Elena Ivanovna, doc., CSc., vedúca laboratória ruského jazyka a literatúry
Ganuščák, Nikolaj Vasilievič,  doc., CSc., vedúci katedry medzinárodnej komunikácie
Sirotkina, Tatiana, doc., CSc., docentka katedry medzinárodnej komunikácie
 
 
Pracovná skupina vytvorila perspektívny plán realizácie cieľov a úloh projektu na roky  2017 – 2019.
P. č.
Činnosť
 
Výsledok/ výstup
Termín výstupu
Zodpovednosť
1
Rozpracovanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt pre študijný predmet  «Практика речи»
Príprava k vydaniu metodickej učebnice   
december 2017
Martin Lizoň
Еlena Breusova
2
Rozpracovanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt pre študijný predmet   «Чтение и аудирование»
Príprava k vydaniu metodickej učebnice   
december 2017
Anton Repoň
Tatiana Sirotkina
3
Vydanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt pre študijné predmety   «Практика речи» a «Чтение и аудирование»
publikácia
február – marec 2018
Martin Lizoň
Еlena Breusova
Anton Repoň
Tatiana Sirotkina
4
Prezentácia metodického študijného materiálu
Cyklus prednášok v SurgŠPU
apríl 2018
Nikolaj Ganuščak
Anton Repoň
5
Stretnutie pracovnej skupiny
na pôde SurgŠPU, RF
Projekt študijného programu
apríl 2018
Viktoria Liashuk
Anton Repoň
Martin Lizoň
Dmitrij Larkovič
6
Uzavretie dohody o akademickej mobilite medzi UMB a SurgŠPU
súhlas
apríl 2018
Anton Repoň
Dmitrij Larkovič
7
Rozpracovanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt pre študijný predmet    «Лексикология и стилистика»
Príprava k vydaniu metodickej učebnice   
september  2018
Viktoria Liashuk
Tatiana Sirotkina
8
Rozpracovanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt pre študijný predmet   «Методика преподавания РКИ»
Príprava k vydaniu metodickej učebnice   
október 2018
Anton Repoň
Еlena Breusova
9
Меdzinárodná vedecká konferencia «Инновационные подходы в преподавании филологических дисциплин»
Konferenčný zborník vedeckých prác
november 2018
Anton Repoň
Dmitrij Larkovič
Nikolaj Ganuščak
10
Vydanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt študijných predmetov   «Методика преподавания РКИ» a«Лексикология и стилистика»
publikácia
december 2018
Anton Repoň
Еlena Breusova
Viktoria Liashuk
Tatiana Sirotkina
11
Príprava spoločného študijného programu v 2. stupni magisterského štúdia «Русский язык в полиэтнической среде»
Vzdelávací študijný program
marec – аpríl2019
Anton Repoň
Martin Lizoň
Viktoria Liashuk
Tatiana Sirotkina
Elena Breusova
Dmitrij Larkovič
Nikolaj Ganuščak