Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne konanie

V zmysle Smernice FF UMB č. 3/2014 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici konajú obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijných odboroch:

učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra - titul PaedDr.);

prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a kultúra - titul PhDr.).

 

Predsedovia komisí pre obhajoby rigoróznych prác a rigoróznych skúšok na KAA:

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD.  - Učiteľstvo a pedagogické vedy

doc. Vladimír Biloveský, PhD. - Filológia

 

Upozorňujeme, že téma práce nesmie byť svojim obsahom totožná s diplomovou prácou alebo inou kvalifikačnou prácou ani nesmie byť kompilačnou prácou uchádzača.  Uchádzačom v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra - titul PaedDr.) odporúčame aspoň jeden rok pedagogickej praxe.

Rigoróznu prácu v rozsahu 60-80 normostrán uchádzač odovzdá na zaevidovanie na ŠO FF UMB do 30. septembra nasledujúceho roka.

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB zverejní témy prác do konca júna.

Po výbere témy záujemca kontaktuje vedúceho/vedúcu práce.