Diagnostika a analýza telesného zloženia

Diagnostika telesného zloženia je dôležitým ukazovateľom zdravia športovcov, ale aj bežnej populácie. V bežnej populácii pomáha objektivizovať a overovať efekt rôznych programov napríklad na úpravu telesnej hmotnosti. U športovcov je vhodným komponentom komplexnej diagnostiky aktuálneho stavu organizmu a pripravenosti na zaťaženie. Podstatou meraní je analýza aktívnej telesnej hmoty, množstva a kvality svalovej hmoty, celková aj segmentálna analýza svalovej hmoty a telesného tuku, celkovej telesnej vody a ďalších ukazovateľov telesného zloženia.

Meranie ukazovateľov telesného zloženia je realizované nasledujúcimi zariadeniami:

Tanita MC-780MA

InBody 120

Nutriguard-MS