Románska Veľká noc 2, 11. 4. 2017

V utorok 11. 4. 2017 v K006 (CRU) sa uskutočnila akcia Románska Veľká noc 2. Študenti predviedli podnetné prezentácie o kultúre a jazyku frankofónnych a hispanofónnych krajín (hry, tance, piesne) a uvítali sme aj veľkonočné kulinárske špeciality. Bohatý program vyvrcholil ťahom tomboly, v ktorej pre študentov boli pripravené zaujímavé ceny. Pri príležitosti Veľkej noci sa utužili vzťahy (nielen) na Katedre romanistiky!

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)