Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Slovak Journal of Sport Science

Slovak Journal of Sport Science

Medzinárodný vedecký recenzovaný časopis Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenskej asociácie kondičných trénerov, 
Slovak Journal of Sport Science nadväzuje na vydávanie časopisu EXERCITATIO CORPOLIS-MOTUS-SALUS a je určený nielen teórii a výskumu v oblasti „Vied o športe“, ale aj telovýchovnej praxi. Časopis uverejňuje pôvodné práce z oblasti športovej edukológie, športovej humanistiky a športovej kinantropológie, športovej rehabilitácie, biomechaniky pohybu, výživy,  teórie a metodológie výskumu, recenzie a správy z medzinárodných, svetových konferencií, kongresov a sympózií s obsahovou aktuálnosťou a relevantnosťou. 

 

Slovak Journal of Sport Science je časopis s otvoreným prístupom (Open Access), čo znamená, že celý obsah je k dispozícii zadarmo užívateľom alebo ich inštitúciám. Užívatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, tlačiť alebo hľadať plné texty článkov nášho časopisu bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora. Politika časopisu je v súlade s definíciou otvoreného prístupu podľa BOAI  (Budapest Open Acces Initiative). Dodržujeme licenciu podľa Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives Licence (CC BY-NC-ND). Autorské právo k článku si zachovávajú autori. Autori dávajú vydavateľovi právo zverejniť manuskript.   


Publikovanie príspevkov z oblasti ,,Vedy o športe“.            

Časopis je indexovaný v databáze EBSCO    

 

Všetky informácie sú dostupné na: http://www.sjss.sk/ 

 

Kontakt:  

e-ISSN 2453-9325 (online) 

Registračné číslo MK SR: EV 5342/16
Periodicita: 2-krát ročne 

Šéfredaktor: doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. 
Bývalá šéfredaktorka: prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková. CSc. 
Asistent šéfredaktora: Mgr. Dávid Líška 

Editor: PeadDr. Zuzana Pupišová, PhD
.  

Názov a adresa vydavateľstva: 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 

Adresa redakcie: 
Katedra telesnej výchovy a športu 

Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika