Publikácie katedry

Banderovci na Slovensku 1945-1947 (Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny).

Banderovci na Slovensku 1945-1947 (Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, Katedra histórie FHV UMB
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-483-8

-

Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku

Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Maliniak Pavol
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-914-7

antoácia

Dejepis pre 1. ročník stredných škôl - Pracovný zošit, 2. časť.

Dejepis pre 1. ročník stredných škôl - Pracovný zošit, 2. časť. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Miroslav Kmeť - Dana Vasilová
Vydavateľstvo:Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 96 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8120-126-4

skriptá

Deti Bystríc : Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia.

Deti Bystríc : Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marián Liščák
Vydavateľstvo:Krakov / Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. 269 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-548-0

anotacia

Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice

Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Oto Tomeček
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB, 2010. 216 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0094-6

Drevorubači

Erazmus Rotterdamský a jeho svet (Úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia).

Erazmus Rotterdamský a jeho svet (Úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Imrich Nagy
Vydavateľstvo:Kraków : Wydawnictvo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2012. 179 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-83-7490-521-3

anotacia

GULAG: IDEOLOGY AND ECONOMY OF FORCED LABOUR IN THE XX CENTURY

GULAG: IDEOLOGY AND ECONOMY OF FORCED LABOUR IN THE XX CENTURY (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Viktor Arkadievich Berdinskikh, Viacheslav Ivanovich Menkovskiy, Igor Liubomirovich Zherebtsov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1270-3

Among a set of difficult and complex problems studied by modern historiography, the number one priority is studying the history of the XX century and Stalinism as its constituent part and its place and role in the European and world history. Until...