Publikácie katedry

Banderovci na Slovensku 1945-1947 (Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny).

Banderovci na Slovensku 1945-1947 (Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, Katedra histórie FHV UMB
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-483-8

-

Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku

Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Maliniak Pavol
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-914-7

antoácia

Dejepis pre 1. ročník stredných škôl - Pracovný zošit, 2. časť.

Dejepis pre 1. ročník stredných škôl - Pracovný zošit, 2. časť. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Miroslav Kmeť - Dana Vasilová
Vydavateľstvo:Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 96 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8120-126-4

skriptá

Deti Bystríc : Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia.

Deti Bystríc : Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marián Liščák
Vydavateľstvo:Krakov / Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. 269 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-548-0

anotacia

Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice

Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Oto Tomeček
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB, 2010. 216 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0094-6

Drevorubači

Erazmus Rotterdamský a jeho svet (Úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia).

Erazmus Rotterdamský a jeho svet (Úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Imrich Nagy
Vydavateľstvo:Kraków : Wydawnictvo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2012. 179 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-83-7490-521-3

anotacia