Dejiny Slovenska a Slovákov (1918 – 1945)

Informácie o publikácii