Workshop: Jar románskych jazykov, 16. 4. 2018

16. apríl 2018: Jar románskych jazykov

Dňa 16. apríla zorganizovalo Centrum univerzitného workshop Jar románskych jazykov.

16 avril 2018: Le printemps des langues romanes

Le 16 avril, le CRU a organisé l'atelier Le printemps des langues romanes.

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)