Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študentská konferencia v Brne, 4. – 6. 11. 2016

Správa zo študentskej konferencie v Brne v dňoch 4. až 6. novembra 2016 

           

V dňoch 4. – 6. novembra 2016 sa konala študentská vedecká konferencia na Masarykovej univerzite v Brne. Konferenciu organizačne zastrešovali Filozofická fakulta Masarykovej univerzity,  Historický ústav a študentský Klub Masarykovi historici.  Tematické zameranie sa orientovalo na Město: Lidé – politika – kultura. Zúčastnilo sa dvadsaťjeden aktívnych účastníkov zo slovenských a českých univerzít, ktorí vystúpili s odborným príspevkom. 

Študentskú historickú spoločnosť zastupovali dve študentky - predsedníčka Bc. Patrícia Molnárová (SjHi) a podpredsedníčka Michaela Strelníková (HiJ).  V piatok 4. novembra začalo stretnutie účastníkov o 15:00 hod. privítaním a úvodnými príhovormi. Za Historický ústav Masarykovej univerzity vystúpil profesor PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. Klub Masarykových historikov predstavil interný doktorand Mgr. Jan Čermin.

Od 16:00 hod nasledoval prvý blok odborných príspevkov študentov domácej univerzity, ktoré sa orientovali na tému Brno.  Príspevky boli ukončené diskusiou, po ktorej nasledovala večera v priestoroch Filozofickej fakulty. Od 19:00 hod sa konal večerný spoločenský program, v rámci ktorého sa premietal film Žena za pultom. Premietanie bolo doplnené o odborný komentár Mgr. Denisy Nečasovej, Ph.D.

Na druhý deň 5. novembra sa oficiálny program začal spoločnými raňajkami účastníkov o 8:30 hod. Odborné príspevky boli rozdelené do siedmych blokov podľa tematického zamerania. Predpoludním to boli bloky Židovská otázka ve slovenských městech, Město jako pevnost a Význam města. V rámci bloku Město jako pevnost vystúpila Bc. Patrícia Molnárová s príspevkom na tému Mestské opevnenie Levoče na vedutách v 17. – 19. storočí.

Po spoločnom obede v blízkej reštaurácia Stavby nasledovali bloky Život všední i nevšední v raněnovověkém měste, Sociální dějiny a lidé ve městě, Šlechta  Specifické skupiny obyvatelstva ve městě.  Po ukončení oficiálneho programu sa opäť konala spoločná večera v priestoroch fakulty. Po večeri sa účastníci konferencie presunuli do rezervovaného podniku Zóna 59, kde pokračoval neoficiálny program a diskusia. Súčasťou programu bol Pub kvíz zameraný na poznatky o Brne.

Konferencia bola ukončená v nedeľu 6. novembra. Účastníci sa stretli na spoločných raňajkách, po ktorých nasledovalo zhrnutie víkendovej vedeckej činnosti a diskusia o následných plánoch študentských spolkov a vzájomnej spolupráci. Navrhla sa organizácia ďalšej študentskej vedeckej konferencie na zimný semester 2017/2018, ktorá by sa mala konať v Bratislave, prípadne v Hradci Králové. Konferenčný program bol zakončený organizovanou prehliadkou Brna, ktorú komentoval a viedol PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Bc. Patrícia Molnárová (SjHi), Michaela Strelníková (HiJ)