Témy ŠVA na ak. rok 2013/2014

Témy študentskej vedeckej aktivity pre ak. rok 2013/2014

  1. Lingvistická analýza slovenských a poľských obchodných zmlúv – komparatívny náčrt
  2. Typológia textov prekladaných z/do poľštiny – sonda do slovenského trhu s prekladmi
  3. Charakteristika kvalitného prekladateľa odborných textov z/do poľštiny z pohľadu trhu
  4. Téma podľa vlastného výberu a dohody s konzultantom

 

Bližšie informácie nájdete tu.