Frankofónny deň UMB pre stredné školy, 1. 3. 2019

Frankofónny deň Univerzity Mateja Bela pre stredné školy, 1.3.2019

Univerzita Mateja Bela privítala po druhýkrát vo svojich priestoroch študentov z gymnázií stredného Slovenska. Prostredníctvom workshopov sa mohli informovať o možnostiach štúdia francúzskeho jazyka a o programoch vo francúzskom jazyku na UMB. Na podujatí spolupracovali CRU UMB, SFIU, Efpolit, Alliance française v Banskej Bystrici, SAUF, FrancAvis a Pont francophone.

1er mars 2019 : Journée francophone de l'Université Matej Bel de Banská Bystrica

Pour sa deuxième édition, l'Université Matej Bel de Banská Bystrica a accueilli les lycéens de la région de la Slovaquie centrale pour leur faire découvrir les études de français et en français à l'Université Matej Bel à travers des ateliers interactifs. L'événement a été organisé en partenariat avec le CRU, l'IUFS, Efpolit, l'Alliance française de Banská Bystrica, SAUF, FrancAvis et le Pont francophone.

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)