študentské tútorstvo

Študentské tútorstvo je pomoc starších študentov tým, ktorí začínajú, prípadne nie sú si istí riešením bežných administratívnych problémov. Študentskou tútorkou pre bakalársky stupeň je Janka Gordianová (janka.gordianova@studenti.umb.sk) a pre magisterský stupeň Bc. Kristína Sakáčová (kristina.sakacova@student.umb.sk). Komunikácia je možná e-mailom alebo zapojením sa do facebookovej skupiny „Filozofi z UMB“.