Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Správa za LS akademického roku 2015 - 2016

Záverečná správa o činnosti ŠHS v letnom semestri 2015-2016

 

Študentská historická spoločnosť zaznamenala v letnom semestri akademického roka 2015/2016 pokles v rámci aktivít. Zníženie činnosti je vnímané ako dôsledok personálnych zmien a študijného vyťaženia členov študentského spolku, čo sa rovnako odrazilo v zníženej účasti študentov na akciách organizovaných ŠHS.

V rámci personálnych zmien vo vedení Študentskej historickej spoločnosti odstúpili zo svojich pozícií študenti Alena Bödová, Aneta Crkoňová, Monika Odrobiňáková a Igor Hruška. Dôvodom odchodu zo ŠHS bolo ako ukončenie štúdia, tak aj vysoká vyťaženosť v rámci štúdia. V dôsledku uvedených zmien sa upravili ostávajúce funkcie, ktoré boli prerozdelené medzi ostávajúcich a nových členov, avšak nie menovite, nakoľko všetci členovia ŠHS pracujú na akciách a projektoch spoločne. Novou aktívnou členkou sa stala Mária Donovalová (1. Bc. HiJ). Podľa potreby bola upravená a aktualizovaná aj webová stránka Spoločnosti.

Pravidelné aktivity ŠHS boli úmerné rozložené do časového rozmedzia letného semestra. Najväčšiu popularitu zaznamenal tak ako v predchádzajúcom období Filmový klub. Konali sa tri premietania zamerané na špecifickú tematiku pod vedením Mgr. Patrika Kuneca, PhD. ale rovnako aj študentov, ktorí sa postarali o úvodné slovo a následnú diskusiu k jednotlivým filmom. Novinkou v tomto semestri bola možnosť študentov hlasovať za jeden z troch ponúkaných filmov v ankete, pričom uvedené filmy sa zameriavali vždy na jednu tematiku alebo vybrané historické obdobie.

Prvé premietanie sa konalo dňa 17. februára 2016 o 18:30 hod v miestnosti F142 na Filozofickej fakulte. Film Waterloo (1970) so zameraním na napoleonskú vojenskú tematiku odborne uviedol a komentoval Mgr. Patrik Kunec, PhD. Druhý filmový večer sa zameral na otázku romantického stvárnenia historickej udalosti na filmovom plátne. V ankete si študenti zvolili film Kráľovská aféra (2012), ktorý prezentoval dánske dejiny koncom 18. storočia a prepájal politické aj osobné zápletky kráľovskej rodiny v čase osvietenstva. Film uviedla a komentovala Patrícia Molnárová (3. Bc. SjHi). Posledným premietaným filmom dňa 27. apríla bolo Meno ruže (1986), film, ktorý reflektoval stredovek a život medzi kláštornými múrmi. Komentár si pripravil Mgr. Marek Oravec, pričom filmové spracovanie zároveň pripomenulo aj osobnosť jeho tvorcu, Umberta Ecca.

Členovia ŠHS v letnom semestri po prvý krát zorganizovali „katedrovicu“ pre Katedru histórie. Akcia sa konala dňa 6. apríla 2016 pod organizačným vedením Michaely Strelníkovej (2. Bc. HiJ), Patrície Molnárovej (3. Bc. SjHi), Márie Donovalovej (1. Bc. HiJ) a Mateja Piliara (2. Bc. HiJ) v Klube 77 v centre Banskej Bystrice. Z členov katedry sa zúčastnili Mgr. Marta Mácelová, PhD., Mgr. Alica Kurhajcová, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD., PhDr. Pavol Maliniak, PhD., Mgr. Patrik Kunec, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD a Mgr. Marek Oravec.

Dňa 29. apríla sa konala dvojdňová exkurzia do Banskej Štiavnice so zameraním najmä na banské technické a historické pamiatky. Išlo o exkurziu nadväzujúcu na návštevu Banskej Štiavnice v predchádzajúcom semestri. Účastníci exkurzie v sprievode Mgr. Patrika Kuneca, PhD. a Mgr. Petra Konečného navštívili Starý zámok v centre mesta, taktiež štôlňu Glanzenberg a banské múzeum v prírode so štôlňou Bartolomej. Okrem spoplatnených pamätihodností bola exkurzia doplnená aj turistickým aspektom. Študenti absolvovali výstup k niekoľkým tajchom a uzavretým štôlňam v okolí mesta, taktiež výstup na kopec Glanzenberg, kde sa nachádza archeologické nálezisko a následne bola exkurzia ukončená výstupom na banskoštiavnickú Kalváriu.

Okrem uvedených aktivít sa zástupkyne ŠHS – Michaela Strelníková a Patrícia Molnárová – zúčastnili študentskej konferencie v Ústí nad Labem v dňoch 18. – 20. marca 2016. Na konferencii boli prezentované výsledky činnosti študentských spolkov z Českej a Slovenskej republiky za uplynulý akademický rok a určená ďalšia spolupráca pre nasledujúce obdobie (pre bližšie informácie viď. Záverečná správa z konferencie v Ústí nad Labem 18. – 20. marca 2016).

Autor: Bc. Patrícia Molnárová