Laureáti a laureátky

Cena dekana za rok 2021

Sklenková

Ivona

za vynikajúce plnenie študijných povinností

Sabolová

Eva

za vynikajúce plnenie študijných povinností

Žírošová

Andrea

za vynikajúce plnenie študijných povinností

Šinková

Eunika

za vynikajúce plnenie študijných povinností, za najlepšiu záverečnú prácu v odbore a jej významný prínos pre prekladateľsko-tlmočnícku prax

Morová

Mária

za vynikajúce plnenie študijných povinností

Juršták

Martina

za vynikajúce plnenie študijných povinností

Briliaková

Michaela

za vynikajúce plnenie študijných povinností, za najlepšiu záverečnú prácu v odbore a jej prínos v pedagogickej oblasti

Špitálová

Rebeka

za najlepšiu záverečnú prácu v odbore  a jej významný prínos v pedagogickej oblasti

Staviarska

Ivana

za najlepšiu záverečnú prácu v odbore a jej významný prínos pre prekladateľskú prax

Melišová

Katarína

za najlepšiu záverečnú prácu v odbore  a jej významný prínos v pedagogickej oblasti

Fialková

Ivona

za mimoriadne výkony v športovej činnosti

Rafajdusová

Mária

za najlepšiu záverečnú prácu v odbore a jej významný prínos pre prekladateľsko-tlmočnícku prax

Kruželák

Daniel

za najlepšiu záverečnú prácu v odbore a jej významný prínos pre prekladateľsko-tlmočnícku prax

Jadroňová

Mariya

za najlepšiu záverečnú prácu v odbore a jej významný prínos pre prekladateľsko-tlmočnícku prax