Laureáti a laureátky

Cena dekana za rok 2021

Priezvisko Meno dôvod udelenia Ceny dekana 2021 dátum
Kubovičová Alžbeta za vynikajúce plnenie študijných povinností a za najlepšiu diplomovú prácu a jej prínos v pedagogickej oblasti 25.05.2021
Benčatová Bibiána za vynikajúce plnenie študijných povinností 19.05.2021
Mužilová Lenka za vynikajúce plnenie študijných povinností a za najlepšiu diplomovú prácu a jej prínos vo vedeckovýskumnej oblasti 19.05.2021
Vancová Viktória za vynikajúce plnenie študijných povinností 20.05.2021
Velitšová Veronika za vynikajúce plnenie študijných povinností 20.05.2021
Labanc Rafael za vynikajúce plnenie študijných povinností 17.05.2021
Čepčányová Veronika za vynikajúce plnenie študijných povinností 21.05.2021
Bystriansky Lukáš za vynikajúce plnenie študijných povinností a za najlepšiu diplomovú prácu a jej prínos vo vedeckovýskumnej oblasti 20.05.2021
Novotná Miriama za vynikajúce plnenie študijných povinností 26.05.2021
Kováč Miroslav za vynikajúce plnenie študijných povinností 26.05.2021
Bako Kristián za vynikajúce plnenie študijných povinností 25.05.2021
Mlynarčíková Natália za vynikajúce plnenie študijných povinností 17.05.2021
Nagyová Silvia za vynikajúce plnenie študijných povinností 19.05.2021
Didičová Martina za vynikajúce plnenie študijných povinností 26.05.2021
Záthurecká Zuzana za vynikajúce plnenie študijných povinností 17.05.2021
Kymanová Lordkipanidze Lali za vynikajúce plnenie študijných povinností 26.05.2021
Vihonský Dávid za vynikajúce plnenie študijných povinností 18.05.2021
Vlčáková Karin za vynikajúce plnenie študijných povinností 23.06.2021
Vnenčáková Simona za vynikajúce plnenie študijných povinností 24.06.2021
Šalátová Dominika za vynikajúce plnenie študijných povinností 14.06.2021
Obertová Marianna za vynikajúce plnenie študijných povinností 21.06.2021
Nemcová Daša za najlepšiu záverečnú prácu v odbore  a jej prínos vo vedeckovýskumnej oblasti 26.5.2021
Blaschke Matúš za najlepšiu záverečnú prácu v odbore a jej prínos pre prekladateľsko-tlmočnícku prax 17.6.2021
Kalinová Veronika za najlepšiu záverečnú prácu v odbore 24.6.2021
Krivoruchko Anastasia za najlepšiu záverečnú prácu v odbore 15.6.2021
Špliňo Adam za najlepšiu záverečnú prácu v odbore 18.6.2021