Knižnica na KTVŠ

Výpožičná doba v knižnici KTVŠ:
po dohode so zodpovednou osobou

zodpovedná osoba: Magda Veszeleiová