Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prezentácia katedry

Katedra romanistiky (KRO) FF UMB  ponúka štúdium v odbore filológia (prekladateľstvo a tlmočníctvo) francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) a v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii jazykov.

Španielsky a taliansky jazyk je možné študovať len ako výberové predmety v rámci celofakultnej ponuky predmetov.

KRO sa môže pochváliť úspechmi svojich študentov, ktorí sa zúčastňujú na významných domácich aj zahraničných podujatiach, napr. na Festivale frankofónnych študentov zo strednej a východnej Európy v Bukurešti organizovanom Univerzitnou agentúrou frankofónie (AUF), či na simulovanej konferencii Model European Union v Štrasburgu (ide o najväčšiu a najrealistickejšiu simuláciu európskej politiky, ktorá sa každoročne odohráva v priestoroch Európskeho parlamentu).
Študenti z radov KRO sa tiež ako tlmočníci a prekladatelia úspešne zhostili úlohy stážistov v rámci podujatí organizovaných Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom školstva SR pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Nemožno opomenúť ani ich účasť na prekladateľských univerziádach a na prekladateľských stážach na pôde inštitúcií EÚ v Bruseli a Luxemburgu ponúkaných Generálnym riaditeľstvom EÚ pre preklad, ktoré pravidelne absolvujú.
Niektorí z úspešných stážistov boli oslovení, aby pôsobili v európskych inštitúciách aj po ukončení ich magisterského štúdia na FF UMB. Z mnohých absolventov banskobystrického učiteľského štúdia francúzskeho jazyka KRO FF UMB sa stali kvalitní vyučujúci tohto jazyka najmä (ale nielen) v stredoslovenskom regióne.

KRO sa na základe spolupráce s vyššie spomínanou Univerzitnou agentúrou frankofónie (AUF) podarilo vytvoriť v priestoroch FF UMB tzv. Centrum univerzitnej úspešnosti (CRU) v podobe multimediálnej didaktickej učebne francúzskeho jazyka. Vznikol tak priestor pre všetkých frankofónnych vyučujúcich i študentov UMB, ktorý je zásobený knižnými i audiovizuálnymi zdrojmi najmä frankofónnej proveniencie a moderným technickým vybavením, ktoré sa využíva na výučbu, organizovanie rôznych pozvaných prednášok kolegov a špecialistov z iných univerzít a z praxe, ako aj na organizovanie rôznych informačných seminárov pre učiteľov i študentov francúzskeho jazyka a na mimoškolské aktivity (premietania, workshopy, informačné či kultúrne večery, atď.) organizované frankofónnymi vyučujúcimi i študentmi UMB.

KRO spolupracuje s banskobystrickou pobočkou Alliance française pri organizovaní rôznych kultúrnych aktivít, kvízov, pozvaných prednášok, premietaní filmov, ktoré sú určené najmä na propagáciu francúzskeho jazyka a kultúry a študijných programov s nimi spojených v kontexte banskobystrického regiónu.

Okrem vzdelávacieho procesu, ktorý KRO FF UMB zabezpečuje, je dôležité a (v rámci Slovenska) osobité aj výskumné zameranie jej členiek a členov, ktorých projektové a publikačné aktivity sa sústreďujú najmä na nasledovné oblasti výskumu: kontrastívny výskum gramatického metajazyka; jazyk a komunikácia v nových médiách; translatológia (so zameraním na audiovizuálny preklad); interkomprehenzia v rámci príbuzných i nepríbuzných jazykov a interkultúrne štúdiá.