Francúzsky diplom si prevzal aj náš absolvent

Na pôde UMB si prevzalo 37 študentov z viacerých slovenských vysokých škôl francúzsky diplom –  a to na základe spolupráce piatich slovenských univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach) s francúzskymi partnerskými univerzitami. Hlavným koordinátorom slovensko-francúzskych univerzitných partnerstiev je Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút so sídlom v Banskej Bystrici.

Teší nás, že medzi ocenenými bol aj absolvent magisterského stupňa štúdia z FF UMB (v študijnom odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry) Mgr. Miroslav Adamčiak, ktorý absolvoval magisterské štúdium didaktiky jazykov s diplomom z prestížnej Sorbony.

Na podujatí sa za UMB zúčastnili rektor UMB doc. Vladimír Hiadlovský a prorektorka doc. Katarína Chovancová, za FF UMB prodekan FF UMB doc. Ivan Šuša, vedúca Katedry európskych kultúrnych štúdií doc. Ľudmila Mešková a vedúca Katedry romanistiky Dr. Monika Zázrivcová.

Nášmu absolventovi Miroslavovi Adamčiakovi, ako aj ďalším oceneným, srdečne blahoželáme!