Ručný dynamometer

Charakteristika zariadenia:

Zariadenie obsahuje senzor, krotý prevádza na neho aplikovanú silu na elektrické napätie, ktoré zosilňuje. Napätie je monitorované interfejsom zberu dát a sila je zaznamenávaná v jednotkách Newton (N), libra (lb) alebo kilogram (kg).

Využitie:

Izometrický ručný dynamometer, založený na meraní sily, sa dá použiť na meranie sily dlane, sily prstov  a na štúdium javu únavy svalov. Pomocou vhodného hardvéru a softvéru zberu dát môžete zaznamenávať, počítať, graficky znázorňovať a porovnávať únavu svalov ruky.

Prečo je potrebné diagnostikovať silu stisku alebo prstov:

Sila stisku a prstov výrazne napomáha k pevnému úchopu, ktorý je determinujúca súčasť viacerých športov ako gymnastika či horolezectvo. Zároveň je úchop často limitujúcou časťou rôznych komplexov cvičení či pôvodcom oslabenia a dysbalancií svalov predlaktia, čo môže spôsobiť zranenia a bolesti lakťového a zápästného kĺbu.

Poznámka:

Súčasťou je software zaznamenávajúci výkon v grafoch

Nenáročnosť na uskladnenie

Výrobca:

Vernier Software & Technology (USA)

www.vernier.com