Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekt INTERNACIONALIZÁCIE ŠTÚDIA úspešne napreduje

V polovici septembra sa Filozofickej fakulte UMB uskutočnilo druhé pracovné stretnutie projektového tímu Katedry slovenského jazyka a komunikácie a delegátok partnertskej Ruskej štátnej pedagogickej univerzity A. I. Gercena  v rámci medzinárodného projektu, zameraného na  internacionalizáciu vysokoškolského štúdia.  

Ako je známe, projekt Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici s obdobím riešenia na roky 2017–19 je zameraný na podporu vzdelávania v oblasti humanitných a spoločenských vied. V rámci rozpracúvania vymedzených úloh v aktivite II.3 všeobecná jazykoveda: inovácia existujúceho študijného programu  3. stupňa v slovenskom jazyku riešiteľská Katedra slovenského jazyka a komunikácie (KSJK) FF UMB v dňoch 10.–14. septembra 2018 privítala na svojej pôde delegáciu z partnerskej Ruskej štátnej pedagogickej univerzity A. I. Gercena v Skt. Peterburgu na druhom recipročnom pobyte. Pracovníčka Katedry vzdelávacích technológií vo filológii prof. Larisa N. Beľajevová a vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie prof. Irina P. Lysakovová po presune z letiska Viedeň-Schwechat do Banskej Bystrice a po udomácnení ihneď započali plniť vymedzené úlohy podľa pripraveného programu.

V utorok 11. septembra sa v priestoroch katedry uskutočnilo pracovné zasadnutie riešiteľského tímu s oboma delegátkami. Za hostiteľskú inštitúciu sa rokovania zúčastnili: vedúci KSJK FF UMB prof. Pavol Odaloš, koordinátor aktivity prof. Vladimír Patráš, členka riešiteľského tímu, prorektorka UMB pre pedagogickú činnosť doc. Janka Klincková, prorektorka UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. Katarína Chovancová a projektová spolupracovníčka doc. Viktoria Liashuk z Katedry slovanských jazykov FF UMB. V súlade s projektovými aktivitami a vlastnou náplňou zasadnutia boli prítomní aj ďalší členovia KSJK: prof. Jaromír Krško a Dr. Lujza Urbancová. Na stretnutí bola venovaná hlavná pozornosť podmienkam a príprave východiskovej verzie dohody vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v odbore všeobecná jazykoveda. Dohoda ako konkretizácia medzinárodnej zmluvy o spolupráci uzavretej vo februári t. r. po zapracovaní pripomienok a vyladení paragrafovaného znenia bude predložená ruskej strane na posúdenie a poslúži na utvorenie predfinálneho variantu. Súčasťou zasadnutia sa stalo aj prerokovanie námetov na pôsobenie zamestnancov KSJK v Ruskej federácii prostredníctvom prednášok, oponovania kvalifikačných prác, na projektovú vedeckovýskumnú spoluprácu, na spoločné publikačné počiny v okruhu všeobecnej jazykovedy a ďalšie zmluvné aktivity. Obe zahraničné spolupracovníčky vysoko ocenili odbornú a manažérsku pripravenosť domácej zostavy a spolupracovníkov.

V stredu 12. septembra a vo štvrtok 13. septembra kolegyne zo Skt. Peterburgu popri plnení projektových úloh predstavili výsledky svojich vedeckovýskumných aktivít na 10. medzinárodnej vedeckej konferencii o komunikácii. Prestížny konferenčný seriál pod gestorstvom katedry sa započal v jeseni 1991 a úspešne trvá dodnes. Obe projektové spolupracovníčky spolu s ďalšími zahraničnými účastníkmi konferencie oficiálne, v zastúpení dekana prijal prodekan pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou a súbežne poverený prodekan pre medzinárodné vzťahy FF UMB doc. Ivan Šuša.

            Druhý pracovný pobyt členiek partnerskej strany z Ruskej federácie potvrdil úspešné napredovanie v riešení projektu. Ostáva tešiť sa na ďalšie prínosné kontakty, trpezlivo, dôkladne zabezpečovať stanovené úlohy, a tak profesionálne, odborne i ľudsky potvrdzovať oprávnenosť nadviazanej, rozvíjanej a prínosnej spolupráce.

 

Vladimír Patráš

koordinátor projektovej úlohy