Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Štátne skúšky a záverečné práce

 

 

HARMONOGRAM UKONČENIA ROZŠIRUJÚCICH ŠTÚDIÍ NA FF UMB V AR 2023/2024
  Riadny termín Opravný (náhradný) termín
Rozširujúce štúdium učiteľstva histórie
Vyučovanie 17. 2. 5. 5. 2024  
Obdobie na ukončenie študijných povinností  do 8. 6. 2024 do 28. 6. 2024
Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP do 17. 6. 2024 do 12:00 h do 4. 7. 2024 do 12:00 h
Prihlásenie na záverečnú skúšku do 17. 6. 2024 do 13:00 h do 4. 7. 2024 do 13:00 h
Záverečná skúška: Záverečná práca s obhajobou 29. 6. 2024 26. 8. - 30. 8. 2024 
Rozširujúce štúdium učiteľstva telesnej výchovy
Vyučovanie 17. 2. 5. 5. 2024  
Obdobie na ukončenie študijných povinností  do 8. 6. 2024 do 28. 6. 2024
Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP do 17. 6. 2024 do 12:00 h do 4. 7. 2024 do 12:00 h
Prihlásenie na záverečnú skúšku do 17. 6. 2024 do 13:00 h do 4. 7. 2024 do 13:00 h
Záverečná skúška: Záverečná práca s obhajobou 28. 6. 2024 26. 8. - 30. 8. 2024 
Rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry
Vyučovanie 17. 2. 5. 5. 2024  
Obdobie na ukončenie študijných povinností  do 8. 6. 2024 do 28. 6. 2024
Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP do 17. 6. 2024 do 12:00 h do 4. 7. 2024 do 12:00 h
Prihlásenie na záverečnú skúšku do 17. 6. 2024 do 13:00 h do 4. 7. 2024 do 13:00 h
Záverečná skúška: Záverečná práca s obhajobou 24.6.2024 26. 8. - 30. 8. 2024 
Rozširujúce štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry
Vyučovanie    
Obdobie na ukončenie študijných povinností     
Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP do 17. 6. 2024 do 12:00 h do 4. 7. 2024 do 12:00 h
Prihlásenie na záverečnú skúšku do 17. 6. 2024 do 13:00 h do 4. 7. 2024 do 13:00 h
Záverečná skúška: Záverečná práca s obhajobou 26. 6. 2024 26. 8. - 30. 8. 2024 

 

 

 

ODPORÚČANÝ POSTUP PRI VÝBERE TÉMY ZÁVEREČNEJ PRÁCE ROZŠIRUJÚCEHO ŠTÚDIA, JEJ VYPRACOVANÍ A ODOVZDANÍ

  1. Záverečná práca je finálnou a neoddeliteľnou súčasťou štúdia každého študijného programu (§ 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  2. Pri vypracovaní záverečnej práce postupujte podľa pokynov vedúceho práce dohodnutých na prvej konzultácii, ďalší postup priebežne konzultujte s vedúcim práce.
  3. Rešpektujte postup spracovania záverečnej práce v súlade so smernicou č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici:  https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=23830
  4. Pri odovzdaní záverečnej práce postupujte podľa čl. 22 Záverečná práca Študijného poriadku FF UMB v Banskej Bystrici. Pri odovzdávaní a nahrávaní ZP do systému AIS treba postupovať podľa Smernice č. 9/2021 a podľa návodu zverejneného vo fakultnej sekcii štúdium - návody a smernice pre študentov - návody (teda https://www.ff.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=8189).

 

 V prílohe nájdete Smernicu 8/2021 o ďalšom vzdelávaní na UMB (o ZP - čl. 7 a 10).

Osobitne podobu ZP definuje aj Smernica 9/2021 (v prílohe); v zmysle článku 6 Smernice 9/2021 zároveň platí odporúčanie a vzor citovania podľa normy STN ISO 690 vypracovaný Univerzitnou knižnicou UMB (https://kniznica.umb.sk/app/cmsSiteBoxAttachment.php?ID=5667&cmsDataID=0).