Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Štátne skúšky a záverečné práce

 

HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A SÚVISIACICH ŠTUDIJNÝCH POVINNOSTÍ V AR 2022/23

Rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry
Vyučovanie 6. 2. 29. 4. 2023  
Obdobie na ukončenie študijných povinností  do 3. 6. 2023 do 24. 6. 2023
Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP do 12. 6. 2023 do 3. 7. 2023
Prihlásenie na záverečnú skúšku do 12. 6. 2023 do 3. 7. 2023
Záverečná skúška: Záverečná práca s obhajobou 29. 6. - 30. 6. 2023 21. 8. - 25. 8. 2023 

 

HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A SÚVISIACICH ŠTUDIJNÝCH POVINNOSTÍ V AKADEMICKOM ROKU 2021/22 

 

Rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry

 

  Riadny termín Opravný (náhradný) termín

 

Vyučovanie 7. 2. 30. 4. 2022  
Obdobie na ukončenie študijných povinností  do 4. 6. 2022 do 25. 6. 2022
Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP do 13. 6. 2022 do 1. 7. 2022
Prihlásenie na záverečnú skúšku do 13. 6. 2022 do 1. 7. 2022
Záverečná skúška: Záverečná práca s obhajobou 27. 6. 2022
22. 8. - 26. 8. 2022 

 

 

HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A SÚVISIACICH ŠTUDIJNÝCH POVINNOSTÍ V AKADEMICKOM ROKU 2018/19

  RIADNY TERMÍN OPRAVNÝ/NÁHRADNÝ TERMÍN
Vyučovanie 4. 2. - 27. 4. 2019  
Obdobie na ukončenie študijných povinností do 1. 6. 2019 do 22. 6. 2019
Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP do 7. 6. 2019 do 1. 7. 2019
Prihlásenie na štátnu skúšku do 7. 6. 2019 do 1. 7. 2019
Štátne skúšky (s obhajobou záverečnej práce) 25. 6. 2019  26. 8. 2019

 


ODPORÚČANÝ POSTUP PRI VÝBERE TÉMY ZÁVEREČNEJ PRÁCE ROZŠIRUJÚCEHO ŠTÚDIA, JEJ VYPRACOVANÍ A ODOVZDANÍ

  1. Záverečná práca je finálnou a neoddeliteľnou súčasťou štúdia každého študijného programu (§ 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  2. V súlade s Harmonogramom štúdia na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 si vyberte do 4. mája 2019 tému záverečnej práce z ponuky tém v AiS schválených garantom študijného programu. Po konzultácii s vedúcim zvolenej práce o jej zameraní a cieľoch sa následne prihláste na zvolenú tému v AiS.
  3. Pri vypracovaní záverečnej práce postupujte podľa pokynov vedúceho práce dohodnutých na prvej konzultácii, ďalší postup priebežne konzultujte s vedúcim práce.
  4. Rešpektujte postup spracovania záverečnej práce v súlade so smernicou č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystricihttps://www.ff.umb.sk/dokumenty/smernice.html
  5. Pri odovzdaní záverečnej práce postupujte podľa bodov (9) – (11) čl. 16 Záverečná práca Študijného poriadku FF UMB v Banskej Bystrici.

 

  Legislatíva upravujúca záverečné práce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici