Klub športu pre všetkých a ŠK UMB

Pohybové aktivity KŠPV pri UMB  a Šk UMB končia svoju činnosť 13.12. 2018, pokračujeme 4.02. 2019 v LS 2019.

Pozor volejbal dňa 13.12.2018 NEBUDE! Z dôvodu obsadenia telocvične.

 

Pri UMB vznikol nový športový klub s názvom KLUB ŠPV pri UMB, ktorý ponúka väčšinu aktivít pre študentov a zamestnancov UMB.

V ponuke Klubu ŠPV pri UMB sú tieto pohybové aktivity: plávanie, športové hry - volejbal, florbal, futbal, jumping, aerobik, Body work, cvičenie vo fitness. Platný preukaz KŠPV UMB oprávňuje účasť na ktorejkoľvek aktivite počas zimného a letného semestra    

Študenti a zamestnanci UMB si môžu prísť zakúpiť známky  a preukazy na ZS 2018 alebo na celý akademický rok 2018/2019. 

Poplatky a preukazy je možné vybaviť u Dr. J. Palovičovej, PhD., na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 58 v pondelok od 17.00 do 17.45 hod. , utorok od 16.00 do 17.00 hod., v stredu od 20.00 do 21.00 hod./

 

  Priniesť foto, členský poplatok 25 € za ZS 2018 a na celý akademický rok 2018/2019 je poplatok 40€.

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD. – predseda KŠPV UMB

kontakt: klubspv@umb.sk, tel. 0484467507

  

Športový klub UMB otvára iba aktivity: gymnastiku a basketbal.

Aktivity začínajú od 24.9.2018.

Gymnastika - pondelok a utorok 18:30 - 20:30

Basketbal - pondelok 20:00 - 21:30

Členské sa vyberá zvlášť na pohybové aktivity:

- v gymnastickej telocvični 15€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 20€ za ZS 2018. Na obidva semestre 25€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 35€. Predaj známok a preukazov od 24.9.2018  v čase 18.30 - 20.30 hod. a potom každý pondelok a utorok v tomto čase.

Poplatky je možné zaplatiť u Mgr. J. Kremnického, PhD., na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 10 / Priniesť foto, členský poplatok/

 

- basketbal 10€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 15€ za ZS 2018.  Na obidva semestre15€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 25€.

Poplatky je možné zaplatiť u Mgr. A. Izákovej, PhD., na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 51 / Priniesť foto, členský poplatok / Predaj známok a preukazov od 24.9.2018  v čase 20.00 - 21.30 hod. a potom každý pondelok v tomto čase.