Klub športu pre všetkých a ŠK UMB

 !!!! Klub Športu pre všetkých pri UMB končí pohybové aktivity v LS 2019 dňa 30. apríla 2019 !!!

Ďakujeme všetkým členom klubu za aktivitu a tešíme sa na spoluprácu v ZS 2019.

 

Pri UMB vznikol nový športový klub s názvom KLUB ŠPV pri UMB, ktorý ponúka väčšinu aktivít pre študentov a zamestnancov UMB.

V ponuke Klubu ŠPV pri UMB sú tieto pohybové aktivity: plávanie, športové hry - volejbal, florbal, futbal, jumping, aerobik, Body work, cvičenie vo fitness. Platný preukaz KŠPV UMB oprávňuje účasť na ktorejkoľvek aktivite počas zimného a letného semestra    

Študenti a zamestnanci UMB si môžu prísť zakúpiť známky  a preukazy na ZS 2018 alebo na celý akademický rok 2018/2019. 

Členom Klubu ŠPV sa môže stať každý, kto zaplatí klubový príspevok 25 € / zamestnanci a študenti UMB/ ostatní 40 € na letný semester 2019.   Poplatky je možné zaplatiť u  Dr. J. Palovičovej, PhD.  na KTVŠ FF UMB , Tajovského 40, číslo kancelárie 58   / priniesť foto, občiansky preukaz alebo preukaz študenta /

pondelok od 18.00 do 19.00 hod., utorok 16.00 do 17.00 hod., v stredu od 16.00 do 17.00 hod./

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD. – predseda KŠPV UMB kontakt: klubspv@umb.sk, tel. 0484467507

  

Športový klub UMB otvára iba aktivity: gymnastiku a basketbal.

Aktivity v LS skončili 30.4. 2019. Začíname v septembri

Gymnastika - pondelok a utorok 18:30 - 20:30

Basketbal - pondelok 20:00 - 21:30

Členské sa vyberá zvlášť na pohybové aktivity:

- v gymnastickej telocvični 15€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 20€ za jeden semester. Na obidva semestre 25€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 35€. Predaj známok a preukazov od 11.2.2019  v čase 18.30 - 20.30 hod. a potom každý pondelok a utorok v tomto čase.

Poplatky je možné zaplatiť u Mgr. J. Kremnického, PhD., na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 10 / Priniesť foto, členský poplatok/

 

- basketbal 10€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 15€ za jeden semester.  Na obidva semestre15€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 25€.

Poplatky je možné zaplatiť u Mgr. A. Izákovej, PhD., na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 51 / Priniesť foto, členský poplatok / Predaj známok a preukazov od 11.2.2019  v čase 20.00 - 21.30 hod. a potom každý pondelok v tomto čase.