Klub športu pre všetkých a ŠK UMB

OZNAM!!!

KŠPV UMB oznamuje, že končí svoju činnosť v ZS 2021 pre opatrenia pandémie a lockdownu, ktoré boli zavedené od 25.11.2021.  Ďakujeme študentom, ktorí navštevovali pohybové aktivity v ZS a prajeme veľa zdravia, budeme pokračovať v LS 2022 ak nám to pandemická situácia dovolí.

KLUB Športu pre všetkých UMB, ktorý ponúka pohybové aktivity pre študentov a zamestnancov UMB / okrem gymnastiky a basketbalu /  ich rodinných  príslušníkov aj cudzích nadšencov športu.

 V ponuke Klubu ŠPV UMB sú tieto pohybové aktivity: športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitnes – posilňovňa, Country tance,  jumping, klasická a športová masáž.

 - masáže pre študentov a zamestnancov budú realizované na rektoráte UMB Národná 12, miestnosť - fitnes, Banská Bystrica na preukaz KŠPV UMB v hodnote 25 € / 4 x 20 min. alebo 2 x 40 min. /

 Platný preukaz KŠPV UMB oprávňuje účasť na ktorejkoľvek aktivite počas zimného a letného semestra. Členom klubu sa môže stať každý, kto zaplatí klubový príspevok 10 € na ZS 2021. 

 Členský poplatok je možné zaplatiť u  Dr. J. Palovičovej, PhD.

 Adresa KŠPV UMB: vedľa internátov a  jedálne UMB Tajovského 40

/ nízka budova vedľa parkoviska/  priniesť foto a doklad totožnosti /

/ registrovať sa budete môcť počas celého semestra /

 Masáže je potrebné objednať na mailovej adrese: klubspv@umb.sk, kontakt: 0907801191

     PaedDr. Júlia Palovičová, PhD. – predsedníčka KŠPV UMB kontakt: klubspv@umb.sk

 

Športový klub UMB otvára iba aktivity: gymnastiku a basketbal.

Gymnastika - pondelok a utorok 18:30 - 20:00

Basketbal - pondelok

Členské sa vyberá zvlášť na pohybové aktivity:

- v gymnastickej telocvični 15€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 20€ za jeden semester. Na obidva semestre 25€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 35€. Predaj známok a preukazov v čase 18.30 - 20.00 hod. a potom každý utorok v tomto čase.

Poplatky je možné zaplatiť u Mgr. J. Kremnického, PhD., na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 10 / Priniesť foto, členský poplatok/

 - basketbal 10€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 15€ za jeden semester.  Na obidva semestre15€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 25€.

Poplatky je možné zaplatiť u Mgr. A. Izákovej, PhD., na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 51 / Priniesť foto, členský poplatok /