Logická argumentácia

KFI-FF/1d-fil-013/15, letný semester, bakalársky stupeň štúdia

Prečo si tento predmet vybrať?

Niekto dokáže dobre argumentovať intuitívne, bez špeciálnej prípravy. Niekedy však stačí vysvetliť, čo je argument, kedy je argument platný, kedy je presvedčivý, ako sa vystríhať rétorickým trikom, aby bola vaša argumentácia v písaní a v slovných prejavoch na úrovni, ktorá sa od vysokoškoláka očakáva.  

Čo sa naučím?

Odhaľovať a rekonštruovať argumenty. Schopnosť urobiť z formálne zlých argumentov dobré a z obsahovo nezaujímavých argumentov argumenty zaujímavé.  

Aké úlohy budem musieť splniť?

Dva čiastkové testy a písomný pokus o rekonštrukciu argumentu v texte, ktorý si sami vyberiete.

Viac informácií