Výsledky fakultného kola ŠVA 2017


Celofakultné kolo ŠVA 2017 prebiehalo na KTVŠ v dvoch teoretických sekciách Vedy o športe - Doktorandi, kde sa zúčastnilo 7 študentov III. stupňa a v sekcii Vedy o športe pre študentov I. a II. stupňa sa zúčastnilo 5 študentov z KTVŠ a 4 študenti zo zahraničia z UK v Prahe. Zahraniční študenti boli vyhodnotení mimo poradia. Celkovo sa zúčastnilo a svoje práce prezentovalo v teoretických sekciách 16 študentov.
Na celoslovenské kolo ŠVA, ktoré sa koná 3.5.2017 v Nitre, postupujú vzhľadom na dobrú úroveň prác zo sekcie Vedy o športe – Doktorandi prví traja študenti a dodatočne aj, Mgr. Dominika Kondrátová.
Zo sekcie Vedy o športe – I. a II. stupeň štúdia postupujú na celoslovenské kolo ŠVA len prví dvaja študenti.

Umiestnenie:

Vedy o športe - Doktorandi

1, Mgr. Jozef Sýkora
Physiological response to progressive load in ice hockey players
Odozva organizmu hráčov ľadového hokeja na stupňované zaťaženie.
(športová kinantropológia)

2, Mgr. David Brűnn
The effect of high intensity interval training to the cross-country-skiing double poling performance.
Vplyv vysoko-intenzívneho intervalového tréningu na zmeny výkonnosti v súpažnom spôsobe behu na lyžiach.)
(športová edukológia)

3, Mgr. Jana Gereková
Stimulation of precision shooting in diurnal pedestrian biathlete
Stimulácia presnosti streľby v diurnálnom pesime biatlonistky
(športová edukológia)

Vedy o športe – I. a II. stupeň štúdia

1, Bc. Dana Danková
Analýza tvaru a pohyblivosti chrbtice hádzanárok.
(športová kinantropológia)

2, Martin Plieštik
Chronotyp a somatické parametre adolescentov.
(športová humanistika)

3, Marek Slaminka
Názory a postoje rodičov a detí na atletickú prípravku.
(športová humanistika)

Pódiové skladby- Tanečná sekcia

1, To sme my
Autor skladby: Lívia Bosáková

Interpreti skladby:
Lívia Bosáková, Dominika Vlčková, Kristína Vdovjaková , Barbora Balážová,
Terézia Štefániková

2, Džungla
Autor skladby: Miriama Kováčová

Interpreti skladby:
Dominika Vlčková, Miriama Kováčová, Boris Dejneka, Patrik Reznický, Peter Bohuš,
Kristián Belkovič, Jakub Paločko, Patrícia Luscoňová, Barbora Balážová, Alžbeta
Mičuchová, Denis Farkaš, Lívia Bosáková

3, Fun jumping
Autor skladby: Dominika Grígerová

Interpreti skladby:
Dominika Grígerová, Kinga Fehérová, Vivien Ferencová., Daniela Nemergutová Oľga Šittenhelmová, Alžbeta Mičuchová

Prílohy ku stránke: