Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde nás nájdete

KAA FF UMB
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

1. poschodie vpravo
telefón: 048 446 5032
e-mail: alica.biresova@umb.sk

Profil katedry

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje budúcich prekladateľov, tlmočníkov a učiteľov anglického jazyka v prvom – bakalárskom stupni štúdia a v nadväzujúcom druhom – magisterskom stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia. Študijné programy katedry sú anglický jazyk a kultúra v kombinácii, angličtina pre preklad v hospodárskej praxi a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Pre úspešných absolventov študijného programu anglický jazyk a kultúra katedra zabezpečuje aj tretí – doktorandský stupeň štúdia v študijnom programe translatológia. Na katedre pôsobia dvaja vysokoškolskí profesori/profesorky a štyria docenti/docentky. Okrem odborných asistentov a asistentiek zabezpečujúcich výučbu prekladateľských, lingvistických, literárno-vedných a didaktických predmetov na katedre vyučujú zahraniční lektori zo Spojených štátov amerických, Írska a Turecka. V súčasnosti katedra disponuje dvoma vedeckými pracovníkmi z Ukrajiny, ktorí orientujú svoju vedecko-výskumnú činnosť na translatológiu. Vzhľadom na svoje výborné jazykové a odborné vedomosti a zručnosti sú absolventi učiteľstva anglického jazyka a literatúry pripravení na profesiu učiteľov anglického jazyka na stredných školách a na druhom stupni základných škôl; a absolventi anglického jazyka a kultúry na profesiu prekladateľov a tlmočníkov v spoločenskej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej a kultúrnej oblasti, ako aj v oblasti cestovného ruchu. V rámci celoživotného vzdelávania katedra zabezpečuje učiteľský štvorsemestrálny program ďalšieho vzdelávania Rozširujúce štúdium – anglický jazyk. Vedecko-výskumná činnosť katedry sa orientuje na vybrané oblasti lingvodidaktiky, translatológie, lingvistiky, moderných anglofónnych literatúr a britských a amerických štúdií. Katedra spolupracuje s Eastern Michigan University v USA, Írskym veľvyslanectvom v SR, so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a s Fulbrightovou komisiou.

 

Členovia katedry

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.

Vedúca katedry, gestorka Rozširujúceho štúdia AJ, členka Štipendijnej komisie FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5030
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 030
doc. PhDr. Eva Homolová, PhD

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD

Zástupkyňa vedúceho katedry, garantka magisterského študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5019
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 021
Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5021
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K019
prof. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

prof. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5031
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
031
doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5629
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K020
Mgr. Michael Dove

Mgr. Michael Dove

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5022
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K022
doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prezidentka slovenskej pobočky Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií, členka národnej grantovej komisie MŠ KEGA č. 4

Telefónne číslo:
048 446 5023
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
023 (FHV)
doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka bakalárskeho študijného programu učiteľstva pedagogických vied, členka komisie pre vedu a edičnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 5019
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K021
PhDr. Martin Kubuš, PhD.

PhDr. Martin Kubuš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5629
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 020
PhDr. Roman Ličko, PhD.

PhDr. Roman Ličko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5022
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
022
PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre vedu

Telefónne číslo:
048 446 7413, 048 446 5035
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
24, K031
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5035
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 031
Mgr. Anna Slatinská, PhD.

Mgr. Anna Slatinská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, funkčné miesto doc.

Telefónne číslo:
048 446 5033
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K033
Mgr. Barbora Vinczeová, PhD.

Mgr. Barbora Vinczeová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5033
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
033
Bc. Alica Bírešová

Bc. Alica Bírešová

Sekretárka, Katedrová administrátorka webovej stránky KAA

Telefónne číslo:
048 446 5032
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
032
Mgr. Milena Štulrajterová, PhD.

Mgr. Milena Štulrajterová, PhD.

Knihovníčka

Telefónne číslo:
048 446 5034
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K034
prof. Chernovatyi Leonid, DrSc.

prof. Chernovatyi Leonid, DrSc.

Výskumný pracovník

Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K017B
doc. Kovalchuk Natalia, PhD.

doc. Kovalchuk Natalia, PhD.

Výskumný pracovník

Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K017B
zobraziť viac