doc. PhDr. Eva Homolová, PhD

Zástupkyňa vedúceho katedry, garantka magisterského študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5019
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 021

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:25 - 12:10
Štvrtok
09:10 - 10:10
Piatok
-
Konzultácie k záverečným prácam je potrebné dohodnúť dopredu.

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 021
Telefón: 048 446 5019
Email: Eva.Homolova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Špecializácia na disciplíny:


Úvod do didaktiky anglického jazyka


Didaktika anglického jazyka 1

Projektová práca na hodine anglického jazyka

Práca s autentickým materiálom na hodine anglického jazyka

Výučba dospelých

 

Vybrané kapitoly z didaktiky angličtiny


 Náčuvová prax

 

Výstupová prax

Kontaktný formulár

=