Publikácie pracovníkov FF

Academic Discourse and the Genre of Research Article

Academic Discourse and the Genre of Research Article (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Gabriela Zapletalová
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-809-6

The field of academic discourse, and academic writing in particular, has experinced great interest over the last two decades.

Affinitäten und Kontraste der Sprachen  (Konfrontierung der Subordination Deutsch – Slowakisch unter dem Aspekt der Translationstheorie).

Affinitäten und Kontraste der Sprachen (Konfrontierung der Subordination Deutsch – Slowakisch unter dem Aspekt der Translationstheorie). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jana Lauková
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-442-5

Anotácia:

Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu.

Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu. (Zborník)

Autor/Kolektív:Mgr. Gana Guitcheva, PhD.; prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.; Mgr. Edita Kremničanová, Mgr. Branislav Vincúr, PhD.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0215-5

Problematika akademickej etiky je na Slovensku pomerne nová. Začala sa postupne otvárať len po roku 2000. Z tohto dôvodu nemá komplexný analytický rámec, venovaný otázkam etiky na slovenských vysokých školách, preto je snahou...