Ivan Souček pre RTVS

Vznik posvätného Kde a ako vzniklo náboženské myslenie a predstava o posvätnosti akú úlohu pri jeho vzniku zohralo umenie z jaskýň a grécke pozorovanie prírody? Odkiaľ sa v nás berie potreba veriť a prečo nezmizla ani v technologickom veku? Peter Laučík - etnológ Ivan Souček - antropológ Tatiana Bužeková - antropologička