Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Sv. Vojtech - svätec, doba a kult

Monografia je výstupom riešenia dvoch vedeckých grantov, prináša kapitoly 14 autorov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Práca je v slovenskej historiografii prvou vedeckou monografiou, ktorá mapuje život a dielo sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. V stredoeurópskom regióne bol tento človek pred tisíc rokmi štátotvorným činiteľom…

 

 

 

Jaroslav NEMEŠ, Rastislav KOŽIAK et al.: Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. Bratislava : Vydavateľstvo Chronos v Bratislave v spolupráci s Centrom pre štúdium kresťanstva v edícii Studia Christiana, vol. 6, 2011. 228 s. ISBN 978-80-89027-35-4.

 

Obsah / Content

 

1 Úvod (Rastislav Kožiak) (p. 9-10)

 

2 Svätý Vojtech a Uhorsko

2.1 Sv. Vojtech a Ostrihom (Richard Marsina) (p. 11-22)

2.2 O misii Bruna z Querfurtu v Uhorsku (Vincent Múcska) (p. 23-32)

 

3 K počiatkom svätovojtešského kultu

3.1 Najstaršie Životy sv. Vojtecha. Vitae s. Adalberti (Anna Pobóg-Lenartowicz) (p. 33-54)

3.2 Sv. Vojtech v ranom stredoeurópskom dejepisectve (Dániel Bagi) (p. 55-62)

3.3 Obrazová legenda v Hnezdne – reprezentácia osobnej identity sv. Vojtecha (Ivan Gerát) (p. 63-74)

3.4 Svätovojtešský kult v Cáchach v stredoveku (Jaroslav Nemeš) (p. 75-88)

 

4 K vývoju svätovojtešského kultu v stredoveku a novoveku

4.1 Kult sv. Vojtecha a Slovensko v stredoveku (František Oslanský) (p. 89-109)

4.2 Kult sv. Vojtecha v ostrihomskej liturgickej tradícii. O immarcescibilis rosa (Eva Veselovská) (p. 110-139)

4.3 Sermones de sancto Adalberto v poľskom stredovekom kazateľstve (Tomasz Ossowski) (p. 140-148)

4.4 Sv. Vojtech v ikonografickej skladbe cirkevnej pečate v Ostrihomskej arcidiecéze (Miroslav Glejtek) (p. 149-158)

4.5 Kult Piatich svätých bratov a jeho vybrané prejavy v barokovej maľbe 18. storočia (Jakub Pátek) (p. 159-170)

 

5 Sv. Vojtech v modernej historiografii

5.1 Sv. Vojtech na dvore kniežaťa Gejzu v maďarskej a slovenskej historiografii (Beáta Pinterová) (p. 171-176)

5.2 Obraz sv. Vojtecha v modernej maďarskej historiografii (Imrich Nagy) (p. 177-186)

 

6 Záver (Rastislav Kožiak) (p. 187-188)

Pramene a literatúra (p. 189-214)

Registre (p. 215-228)