Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Workshopy / Workshops

1. WORKSHOP, november 2019

V dňoch 21. a 22.11. 2019 sa pod vedením prof. Dr. Wolfganga Schulzeho a expertky Dr. Ilony Schulzeovej uskutočnil na KGE FF UMB v Banskej Bystrici  prvý plánovaný celodenný workshop (8:00 - 18:00 h). Workshopu sa zúčastnili všetci členovia riešiteľského tímu. Workshop a diskusia boli zamerané najmä na vytvorenie jednotnej spoločnej databázy, diskutovalo sa aj o  praktických otázkach a sporných bodoch  jednotlivých čiastkových výskumov. 

Fotodokumentácia z 1. workshopu sa nachádza v časti Fotogaléria.

 

2. WORKSHOPY, november 2020

V rámci dvoch plánovaných workshopov, ktoré sa pod vedením expertky Dr. Ilony Schulzeovej konali v dňoch 9.11. 2020 (10:00-18:30 h) a 20.11. 2020 (11:00-19:00 h) online (prostredníctvom Microsoft Teams), diskutovali členovia riešiteľského tímu  najmä o praktických otázkach a sporných bodoch svojich čiastkových výskumov.

Okrem toho, že jednotliví členovia riešiteľského tímu prezentovali svoje výsledky výskumu v malých tímoch, zamerali sa aj na problematiku analýzy získaných dát (popisovanie a kategorizáciu jednotlivých "signs", ich interpretáciu a správne zaradenie do databázy).  

V rámci ďalšieho výskumu sa členovia riešiteľského tímu dohodli na ďalšom spoločnom postupe a zosúladení metodiky výskumu. 

3. WORKSHOPY, jún 2021

Plánované workshopy pod vedením expertky Dr. Ilony Schulzeovej sa konali online (prostredníctvom Microsoft Teams) v dňoch:

1.   streda      23.6. 2021    (14:00 - 18:00 h)

2.   štvrtok     24.6. 2021     (13:00 - 20:30 h)

3.   streda      30.6. 2021     (13:00 - 18:00 h)

4.   štvrtok      1.7. 2021     (13:00 - 20:30 h)

V rámci workshopov diskutovali členovia riešiteľského tímu predovšetkým o praktických otázkach týkajúcich sa štatistických metód a následného spracovávania získaných údajov. Takisto sa diskutovalo o sporných otázkach, ktoré je potrebné vyriešiť za účelom ďalšieho anotovania údajov v Exceli.

Členovia riešiteľského tímu prezentovali svoje výsledky výskumu v tímoch, zamerali sa aj na problematiku analýzy získaných dát (popisovanie a kategorizáciu jednotlivých "signs" a ich interpretáciu) a sumarizovali všetky svoje doterajšie aktivity, publikačné výstupy a plány na ďalšie obdobie riešenia projektu (práce v archívoch, priebežný rešerš literatúry a plánované publikačné výstupy).

V rámci ďalšieho výskumu sa členovia riešiteľského tímu dohodli na ďalšom spoločnom postupe a zosúladení metodiky výskumu. 

 

 

4. WORKSHOPY, november 2021

Plánované workshopy pod vedením expertky Dr. Ilony Schulzeovej sa konali online (prostredníctvom Microsoft Teams) v dňoch:

1.   streda      24.11. 2021    (14:00 - 20:00 h)

2.   štvrtok     25.11. 2021    (08:30 - 20:00 h)

V rámci workshopu v stredu 24.11. 2021 členovia riešiteľského tímu diskutovali predovšetkým o novej databáze a následnom spracovávaní získaných údajov do databázy DHVLab, bibliografii zameranej na problematiku Linguistic landscape a ďalšom rešeršovaní sekundárnych literárnych zdrojov.  

Členovia riešiteľského tímu zároveň počas workshopov prezentovali svoje výsledky výskumu, samostatne a v tímoch, zamerali sa na všetky svoje doterajšie aktivity, publikačné výstupy v roku 2021, plány a aktivity na ďalšie obdobie riešenia projektu (spracovávanie, precizovanie a anotovanie údajov v exceli, rešerš literatúry a plánované publikačné výstupy). V následných diskusiách, ktoré boli obohacujúce a inšpiratívne, konzultovali o kvantitatívnej a kvalitatívnej analýze získaných dát, možných koncepciách a celkovom smerovaní svojich teoreticko-praktických výskumov (napr. historický aspekt výskumu, t. j. diachrónna perspektíva, literárny aspekt, aspekt viacjazyčnosti, politický aspekt, kultúrnošpecifický aspekt, pragmatická perspektíva a pod.).  

V rámci ďalšieho výskumu sa členovia riešiteľského tímu dohodli na ďalšom spoločnom postupe a zosúladení metodiky výskumu. 

 

 

5. WORKSHOP, 5. máj 2022 

V rámci workshopu členovia riešiteľského tímu diskutovali o databáze, definitívnej podobe a forme excelovskej tabuľky, komparácii zdokumentovaného materiálu a stanovení relevantných ukazovateľov. Predmetom diskusie boli návrhy štatistického spracovania anotovaných údajov (štatistický softvér). V rámci workshopu sa uskutočnila aj výstava plagátov k jazykovej krajine z jednotlivých miest - Banská Bystrica, Bratislava, Banská Štiavnica a Komárno. 

Fotodokumentácia z 5. workshopu sa nachádza v časti Fotogaléria.

6. WORKSHOP K ŠTATISTICKÉMU VYHODNOCOVANIU DATABÁZY, 23. november 2022

Workshop (hybridná forma - prezenčne aj online) viedol doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD. z Katedry telesnej výchovy a športu, FF UMB.  

Doc. Pivovarniček predstavil špeciálny program IBM SPSS Statistics– ide o štatistický softvér pre spoločenské vedy (SPSS), ktorý má UMB predplatený (kvantitatívna metóda vyhodnotenia údajov). Riešitelia projektu diskutovali o konkrétnych krokoch štatistického spracovávania dát, vyhodnocovanie dát z excelu v programe IMBM SPSS Statistics, napr. jedna ulica v Banskej Bystrici, zadanie jednotlivých premenných, korelácie medzi nimi, postupne budú zapracované a štatisticky vyhodnotené všetky ulice v Banskej Bystrici, Bratislave, Banskej Štiavnici a Komárne. Predbežný termín vyhodnocovania databázy: január 2023. Podstatné bude zadanie údajov, postupne interpretácia a komparácia zistených výsledkov v jednotlivých mestách. 

Powerpointové prezentácie: