Workshopy / Workshops

WORKSHOP, november 2019

V dňoch 21. a 22.11. 2019 sa pod vedením prof. Dr. Wolfganga Schulzeho a expertky Dr. Ilony Schulzeovej uskutočnil na KGE FF UMB v Banskej Bystrici  prvý plánovaný celodenný workshop (8:00 - 18:00 h). Workshopu sa zúčastnili všetci členovia riešiteľského tímu. Workshop a diskusia boli zamerané najmä na vytvorenie jednotnej spoločnej databázy, diskutovalo sa aj o  praktických otázkach a sporných bodoch  jednotlivých čiastkových výskumov. 

Fotodokumentácia z 1. workshopu sa nachádza v časti Fotogaléria.

 

WORKSHOPY, november 2020

V rámci dvoch plánovaných workshopov, ktoré sa pod vedením expertky Dr. Ilony Schulzeovej konali v dňoch 9.11. 2020 (10:00-18:30 h) a 20.11. 2020 (11:00-19:00 h) online (prostredníctvom Microsoft Teams), diskutovali členovia riešiteľského tímu  najmä o praktických otázkach a sporných bodoch svojich čiastkových výskumov.

Okrem toho, že jednotliví členovia riešiteľského tímu prezentovali svoje výsledky výskumu v malých tímoch, zamerali sa aj na problematiku analýzy získaných dát (popisovanie a kategorizáciu jednotlivých "signs", ich interpretáciu a správne zaradenie do databázy).  

V rámci ďalšieho výskumu sa členovia riešiteľského tímu dohodli na ďalšom spoločnom postupe a zosúladení metodiky výskumu. 

Powerpointové prezentácie: