Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Monografia o dominikánoch v stredoveku

Ponúkaný knižný titul má ambíciu predstaviť dominikánov v trochu inom, širšej  čitateľskej verejnosti menej známom svetle. Ak sa dnes povie „dominikán“, väčšina opýtaných si predstaví prísneho, až krutého inkvizítora bezohľadne posielajúceho odsúdenca na hranicu. Inkvizičná činnosť spojená s niektorými neakceptovateľnými postupmi je dejinnou stigmou, ktorej sa Rehoľa kazateľov len ťažko zbavuje. Pisateľským zámerom autora je priblížiť originálne postupy a inovácie zrodené v dominikánskom prostredí 13. storočia v oblasti systematického vzdelávania a intelektuálnej formácie. Jednotlivé kapitoly približujú čitateľom cestu, ktorú dominikáni, ako rehoľná inštitúcia vrcholného stredoveku, prešli na ceste sebarealizácie sa v prostredí 13. a začiatku 14. storočia. Spomenuté originálne postupy a inovácie u dominikánov vznikli v korelácii s rozvojom univerzitných korporácií v konfrontácii s dobovým sociálno-náboženským prostredím ako odpoveď na vznesenú požiadavku po koncepčnom dlhodobo udržateľnom pokresťančení spoločnosti predovšetkým v mestách. Už samotné integrovanie intelektuálnych aspektov života do rehoľnej inštitúcie vrcholného stredoveku v miere, v akej sa to podarilo práve dominikánom, predstavuje v monastickom prostredí revolučný fenomén, aký nemal dovtedy v dejinách mníšskeho, resp. rehoľného života obdobu. Viaceré z nich sa stali inšpiráciou aj pre iné cirkevné inštitúcie a ich stopy nachádzame v akademickom prostredí dodnes. Publikáciu je možné zakúpiť v sieti kresťanských kníhkupectiev a v Artfore.

 

Gabriel P. HUNČAGA OP: Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku. Kraków – Bratislava : Centrum pre štúdium kresťanstva vo vydavateľstve Chronos v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku a so Slovenskou komisiou pre komparatívne cirkevné dejiny, 2013, 460 s. (Chronos) ISBN 978-80-89027-37-8; (TSP) ISBN 978-83-7490-581-7

[The dominicans on their way to the intellectual elites of the high middle ages]

[Die Dominikaner auf dem Weg zu den intellektuellen Eliten des Hochmittelalters]

 

Obsah / Content

1. Úvod (p. 15) 1. 1. Ciele (15) 1. 2. Metódy (16) 1. 3. Vymedzenie problému (25) 1. 4. Stav bádania (35)

2. Čo predchádzalo (p. 53) 2. 1. Spoločenské prostredie a náboženské pomery (54) 2. 2. Sv. Dominik a založenie rehole (79) 2. 3. Prvé konštitúcie, vnútorná organizácia a žobravá chudoba (92) 2. 4. Prienik do Európy (101)

3. Štúdium (p. 113) 3. 1. Cesta ku štúdiu (114) 3. 2. Vstup na univerzitnú pôdu (121) 3. 3. Nábor nových členov a legislatíva v prospech štúdia (143) 3. 4. Konvent ako škola a generálne štúdiá (162) 3. 5. Partikulárne provinčné školy (184) 3. 6. Študijné prostredie a vyučovanie (223)

4. Knihy a knižnice (p. 249) 4. 1. Starostlivosť o knihy, ich nadobúdanie a používanie (252) 4. 2. Pokus o rekonštrukciu typickej stredovekej dominikánskej knižnice (267)

5. Parížske spory (p. 280) 5. 1. Dominikáni verzus svetskí magistri na Parížskej univerzite (282) 5. 2. Teológia ako veda (313) 5. 3. Filozofia v teologických reflexiách (329)

6. Zhrnutie (p. 348)

7. Záver (p. 361)

Prílohy (p. 370) Pramene (412) Literatúra (416) Conclusion in English (435) Nachwort auf Deutsch (444) Index (454)