Katedra filozofie na  

Kde nás nájdete

KFI FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 7314
e-mail: ff.kfi@umb.sk

Profil katedry

Štúdium a výskum na Katedre filozofie v Banskej Bystrici vychádza z chápania filozofie ako špecifickej formy poznania s vlastným predmetom a metódami skúmania. Nepracujeme s koncepciou filozofie ako svetonázoru, múdrosti či koordinátorky hodnôt a to nás odlišuje od iných katedier filozofie na Slovensku.

Katedra ponúka štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v programoch filozofia a učiteľstvo filozofie (bakalársky a magisterský stupeň), v doktorandskom stupni je to systematická filozofia. Pre náš výskum je charakteristický systémový prístup, s dôrazom na analýzu a argumentáciu.

Hoci sme jednou z menších katedier Filozofickej fakulty UMB, tradične dosahujeme vynikajúce výsledky vo vede a výskume. No okrem získavania nových poznatkov sa snažíme, aby absolventi nášho štúdia boli samostatnými, kriticky zmýšľajúcimi a zodpovednými občanmi.

Členovia katedry

doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD.

doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 315
Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho katedry, katedrový koordinátor ECTS a študijný poradca

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 318
PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048/446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316
PhDr. Daniela Kováčová PhD.

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7317
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
3. poschodie č. 317
doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321, 048 446 7421
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F 321
Mgr. Michal Šedík, PhD.

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7320
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 320
doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 321
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor siete CEEPUS

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 318
Bc. Tatiana Murínová

Bc. Tatiana Murínová

Sekretárka, katedry: filozofie (KFI); sociál. štúdií a etnológie (KSŠE); slov. literatúry a lit. vedy (KSLLV)

Telefónne číslo:
048 446 7315
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F315
zobraziť viac