Filozofické predmety pre nefilozofov

Aj v budúcom akademickom roku otvára Katedra filozofie predmety, ktoré nie sú určené len pre študentov filozofie. Ak chcete preniknúť do kontextu kultúry, štúdia jazyka, politiky, práva a histórie, pozrite si našu ponuku aj so stručným opisom konkrétnych predmetov.