Profil katedry

Katedra sociálnych štúdií a etnológie (KSŠaE) vznikla v roku 2015 z Inštitútu sociálnych a kultúrnych štúdií UMB. V roku 2015 sa pôvodne vedecké pracovisko zmenilo na katedru, ktorá zabezpečuje aj výučbu v bakalárskom stupni študijného programu Aplikovaná etnológia.

Pracovníci a pracovníčky Katedry sociálnych štúdií a etnológie sa zúčastňujú vedeckých aktivít v medzinárodných výskumných projektoch. V minulosti sa podieľali na riešení 8 medzinárodných grantov a v súčasnosti spolupracujú na riešení nového projektu PROMISE. Na Katedre sociálnych štúdií a etnológie sa taktiež pravidelne riešia domáce vedecké úlohy. Práve dlhodobá a úspešná orientácia na výskumné aktivity je silnou stránkou katedry, a preto je KSŠaE možné právom považovať za jedno z najúspešnejších pracovísk v tejto oblasti. Vďaka tomu môžeme našim súčasným a budúcim študentom sprostredkovať kontakt s najnovšími výskumnými postupmi a teóriami. Študenti tak už počas štúdia získavajú aktuálne metodologické, teoretické, ale aj praktické skúsenosti z medzinárodného vedeckého prostredia. K tomu prispieva aj pravidelné publikovanie v domácich a medzinárodných vydavateľstvách a časopisoch. Katedra sociálnych štúdií a etnológie sa podieľa na príprave časopisu Etnologické rozpravy, ktorý je evidovaný v medzinárodnej databáze ERIH.

Skúsenosť z výskumov u nás potvrdila presvedčenie, že pochopenie kultúry a spoločnosti vyžaduje prepájanie poznatkov z viacerých spoločenskovedných disciplín. Preto na katedre pestujeme interdisciplinárne myslenie a výskum. Tematicky sa záujem koncentruje najmä na výskum kultúrneho dedičstva Slovenska, trvalo udržateľného rozvoja miest v diverzifikovanom svete, rodovú problematiku a na procesy utvárania súčasnej slovenskej spoločnosti. Katedra úzko spolupracuje s ďalšími domácimi výskumnými pracoviskami, predovšetkým s Ústavom etnológie SAV a Sociologickým ústavom SAV. Prostredníctvom medzinárodných výskumných projektov spolupracujeme s The University of Manchester (Veľká Británia), Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (Taliansko, Rím), Universitat Autonoma de Barcelona (Španielsko), Universidade Catolica Portuguesa (Portugalsko, Lisabon), Tartu Ulikool (Estónsko, Tartu), GESIS – Leibniz Institut für Sozialwissenchaften e.V. (Nemecko, Kolín nad Rýnom), Federal State Automous Educational Institution for Higher Professional Education HSE (Ruská federácia, Petrohrad),  Institut Druzstvenih Znanosti Ivo Pilar (Chorvátsko).

Členovia katedry

Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 6233
Kancelária:
R 2
Mgr.  Ivan Souček, PhD.

Mgr. Ivan Souček, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, webadmin katedry, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 6233
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
R 2
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 6219
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
412
doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.

doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 6226
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
411
doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc.

doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 6233
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
R 2
doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 6232
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
424
PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.

PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 6412
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
501
PhDr. Zdena Krišková, PhD.

PhDr. Zdena Krišková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 6412
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
501
Mgr. et Mgr. Dagmara Majerová, PhD.

Mgr. et Mgr. Dagmara Majerová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 6412
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
501
doc. PhDr. Ivan Murin, PhD.

doc. PhDr. Ivan Murin, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 6150
Zaradenie:
Docent