Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Profil katedry

Katedra sociálnych štúdií a etnológie (KSŠaE) bude od školského roku 2023/24 premenovaná na Katedru sociológie a sociálnej antropológie a súčasne otvára nový študijný program Sociológia a sociálna antropológia v dennej forme bakalárskeho aj magisterského štúdia. Aktuálne prebieha prijímacie konanie do 15. júna 2023.

Katedra sociálnych štúdií a etnológie (KSŠaE) vznikla v roku 2015 z Inštitútu sociálnych a kultúrnych štúdií UMB. V roku 2015 sa pôvodne vedecké pracovisko zmenilo na katedru, ktorá zabezpečovala aj výučbu v bakalárskom stupni študijného programu Aplikovaná etnológia, ktorý tu fungoval do roku 2022.

Pracovníci a pracovníčky Katedry sociálnych štúdií a etnológie sa zúčastňujú vedeckých aktivít v medzinárodných výskumných projektoch. V minulosti sa podieľali na riešení 8 medzinárodných grantov a v súčasnosti spolupracujú na riešení nového projektu PROMISE. Na Katedre sociálnych štúdií a etnológie sa taktiež pravidelne riešia domáce vedecké úlohy. Práve dlhodobá a úspešná orientácia na výskumné aktivity je silnou stránkou katedry, a preto je KSŠaE možné právom považovať za jedno z najúspešnejších pracovísk v tejto oblasti. Vďaka tomu môžeme našim súčasným a budúcim študentom sprostredkovať kontakt s najnovšími výskumnými postupmi a teóriami. Študenti tak už počas štúdia získavajú aktuálne metodologické, teoretické, ale aj praktické skúsenosti z medzinárodného vedeckého prostredia. K tomu prispieva aj pravidelné publikovanie v domácich a medzinárodných vydavateľstvách a časopisoch. Katedra sociálnych štúdií a etnológie sa podieľa na príprave časopisu Etnologické rozpravy, ktorý je evidovaný v medzinárodnej databáze ERIH.

Skúsenosť z výskumov u nás potvrdila presvedčenie, že pochopenie kultúry a spoločnosti vyžaduje prepájanie poznatkov z viacerých spoločenskovedných disciplín. Preto na katedre pestujeme interdisciplinárne myslenie a výskum. Tematicky sa záujem koncentruje najmä na výskum kultúrneho dedičstva Slovenska, trvalo udržateľného rozvoja miest v diverzifikovanom svete, rodovú problematiku a na procesy utvárania súčasnej slovenskej spoločnosti. Katedra úzko spolupracuje s ďalšími domácimi výskumnými pracoviskami, predovšetkým s Ústavom etnológie SAV a Sociologickým ústavom SAV. Prostredníctvom medzinárodných výskumných projektov spolupracujeme s The University of Manchester (Veľká Británia), Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (Taliansko, Rím), Universitat Autonoma de Barcelona (Španielsko), Universidade Catolica Portuguesa (Portugalsko, Lisabon), Tartu Ulikool (Estónsko, Tartu), GESIS – Leibniz Institut für Sozialwissenchaften e.V. (Nemecko, Kolín nad Rýnom), Federal State Automous Educational Institution for Higher Professional Education HSE (Ruská federácia, Petrohrad),  Institut Druzstvenih Znanosti Ivo Pilar (Chorvátsko).

Členovia katedry

Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7323
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
323
Mgr.  Ivan Souček, PhD.

Mgr. Ivan Souček, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, webadmin katedry, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
324
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7327, 048 446 6219
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
327
doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A.,CSc.

doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A.,CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
324
doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7327
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
327
PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.

PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F326
doc. PhDr. Ivan Murin, PhD.

doc. PhDr. Ivan Murin, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5621
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
J04
zobraziť viac