Celoslovenská ŠVA 2017

Výsledky celoslovenskej ŠVUK 2017 v Nitre

Naši študenti reprezentovali KTVŠ FF UMB BB s veľmi dobrými výsledkami a umiestnením, všetkým GRATULUJEME!

Vedy o športe - Doktorandi

1. miesto

Mgr. David Brűnn
The effect of high intensity interval training to the cross-country-skiing double poling performance.
Vplyv vysoko-intenzívneho intervalového tréningu na zmeny výkonnosti v súpažnom spôsobe behu na lyžiach.)
(športová edukológia)

2. miesto

Mgr. Jozef Sýkora
Physiological response to progressive load in ice hockey players
Odozva organizmu hráčov ľadového hokeja na stupňované zaťaženie.
(športová kinantropológia)

Pódiové skladby- Tanečná sekcia

3.miesto

Džungla
Autor skladby: Miriama Kováčová

Interpreti skladby:
Dominika Vlčková, Miriama Kováčová, Boris Dejneka, Patrik Reznický, Peter Bohuš,
Kristián Belkovič, Jakub Paločko, Patrícia Luscoňová, Barbora Balážová, Alžbeta
Mičuchová, Denis Farkaš, Lívia Bosáková