Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Granty a projekty

Accessible! Lingvistika ľahko zrozumiteľných jazykov

Číslo projektu:1/0549/22Doba riešenia:2022 - 2024
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, prof. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Facilitácia Visual Literacy v multimodálnom a multimediálnom prostredí cudzojazyčnej edukácie budúcich učiteľov nemeckého jazyka

Číslo projektu:042UK-4/2022Doba riešenia:2022 - 2024
Vedúci projektu:PhDr. Eva Molnárová, PhD.Koordinátor projektu:

Využitie informačných technológií ako inovatívny faktor interdisciplinárnej edukácie budúcich prekladateľov a právnikov

Číslo projektu:022UMB-4/2021Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Ďuricová Alena, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

Číslo projektu:APVV-18-0115Doba riešenia:1. júl. 2019 - 30. jún. 2023
Vedúci projektu:Schulze Wolfgang, Prof. Dr.Koordinátor projektu:

*e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

*e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

Číslo projektu:CIII-AT-0119-16-2122Doba riešenia:2017 - 2022
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft

Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

Mental-language otherness and standard communication

Číslo projektu:1/0326/16Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Dobrík Zdenko, Doc.PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

e-Bologna - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

Číslo projektu:CIII-AT-0119-11-1617 (Umbrella)Doba riešenia:2016 - 2017
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft - Center for Translation Studies Vienna, AT

Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky

Implemetation of educational methods for enhancement of the education in field of Technical mechanics

Číslo projektu:KEGA č. 018TU Z-4/2014Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Tuhárska Zuzana, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:TU Zvolen

APVV-0226-12 TransIus: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

From conventions to standards of translation in legal discourse

Číslo projektu:APVV-0226-12Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. okt. 2017
Vedúci projektu:/ hlavný riešiteľ: Univerzita Komenského v BratislaveKoordinátor projektu:

Projekt TransIus - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze prebieha od 1.10.2013 do 30.9.2017. Riešiteľský kolektív pozostáva z odborníkov z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (hlavný riešiteľ) a...

22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei

Číslo projektu:International Visegrad Fund21310140Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. sep. 2014
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied

Výsadu usporiadania medzinárodnej vedeckej konferencie 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei získala Fakulta humanitných vied UMB poverením nemeckou spoločnosťou Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. (GeSuS)....

Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie

Reciprocity and tension between translation and intercultural communication

Číslo projektu:VEGA č. 1/0322/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Viacvrstvový výskumný projekt sa systematicky zameriava na logický vzťah translácie a interkultúrnej komunikácie a saturuje deficitnú explikáciu tejto dynamiky v dvoch kľúčových metodologických fókusoch: v recipročnej relácii a v...

Jidiš v textoch moderných piesní

Yiddish in modern song lyrics

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-01Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Tamara ZajacováKoordinátor projektu:

Humanistische Pädagogik, Heterogenität und Persönlichkeitsbildung

Humanistic pedagogy, heterogeneity and personality development

Číslo projektu:LLP ERASMUS IP: LLP/AT – 230/16/10Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.Koordinátor projektu:

Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989

Generation specifics in the autobiographical East German prose works after 1989

Číslo projektu:VEGA č. 1/0424/11Doba riešenia:2011 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.Koordinátor projektu:

Aktuálne otázky politického diskurzu európskych inštitúcií a ich prezentácia vo verejnoprávnych obrazových elektronických médiách vybraných krajín z pragmalingvistického hľadiska

Current issues in political discourse within the European institutions and their presentation in public media in some countries

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Marek ĽuptákKoordinátor projektu:

Nemecký jazykovo-kultúrny obraz sveta v slovenskej recepcii

German linguistic and cultural picture of the world as perceived in Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0760/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.Koordinátor projektu:

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Professional communication in a united Europe

Číslo projektu:VEGA č. 1/4714/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.Koordinátor projektu: