Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Naše publikácie

Centrum pre štúdium kresťanstva sa venuje i publikačnej činnosti, ktorá je jedným z výsledkov vedeckej práce. Na tomto mieste Vám predstavujeme práce našich autorov a spolupracovníkov.

 



V edícii Studia Christiana zatiaľ vyšlo:

 vol. 7

Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku. Autor: Gabriel P. Hunčaga OP. Kraków – Bratislava : Centrum pre štúdium kresťanstva vo vydavateľstve Chronos v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku a so Slovenskou komisiou pre komparatívne cirkevné dejiny, 2013, 460 s. (Chronos) ISBN 978-80-89027-37-8; (TSP) ISBN 978-83-7490-581-7 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 6

Svätý Vojtech - svätec, doba a kult. Autori: Jaroslav Nemeš, Rastislav Kožiak et alii. Bratislava : Chronos, 2011. 228 s. ISBN 978-80-89027-35-4 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 5

Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków v Polsce, 2009. 152 s. ISBN 978-83-7490-255-7 Obsah práce nájdete tu.

 vol.4

Historické cintoríny - Palárikovo. Autori: Imrich Szabó – Jaroslav Nemeš. Bratislava: CŠK a Chronos, 2008, 256 s. ISBN 978-80-89027-27-9 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 3

Historické štúdie k dejinám dominikánov. Autor: Gabriel Hunčaga. Bratislava: CŠK a Chronos, 2008, 185 s. ISBN 978-80-89027-26-2 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 2

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2006. 332 s. ISBN 80-89027-20-2 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 1

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2006. 440 s. ISBN 80-89027-19-9 Obsah práce nájdete tu.




V edícii Miscellanea ecclesiastica Nitriensia zatiaľ vyšlo:

 vol. 1

Miscellanea Ecclesiastica Nitriensia I. Quellen zur Geschichte des Bistums Neutra. Autori: Marek Ďurčo – Jaroslav Nemeš. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007, 441 s. ISBN 978-83-7490-119-2 Obsah práce nájdete tu.




V knižnici Centra zatiaľ vyšlo:

 vol. 6

Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia. Vzdelávacie materiály. Kraków: Benedyktyński Institut Kultury Chronić dobro, 2012, 6 s. Obsah práce nájdete tu.

 vol. 5

Patrimonium, culture and hospitality : Benedictine monasteries as a place of meeting. Autori: Gronowski, M. T. (in collaboration with Rastislav Kožiak and Marta Sztwiertnia). Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2012, 83 s. ISBN 978-83-7354-439 Obsah práce nájdete tu.

Mária Bôbová - Michaela Töröková: Svätý Vojtech : svätec, doba a kult. Výberová bibliografia. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom pre štúdium kresťanstva, 2010, 405 s. ISBN 978-80-89388-37-0

 vol. 4

Svätý Vojtech : svätec, doba a kult. Výberová bibliografia. Autori: Mária Bôbová - Michaela Töröková. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom pre štúdium kresťanstva, 2010, 405 s. ISBN 978-80-89388-37-0 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 3

Erasmus Roterodamus: Institutio principis christiani / Erazmus Rotterdamský: Výchova kresťanského vladára. Transl. Imrich Nagy. Trnava: Filozofická fakulta TU v spolupráci s CŠK, 2009. 300 s. ISBN 978-80-8082-224-8 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 2

Pohanstvo a kresťanstvo. Zborník z konferencie usporiadanej 5.-6. II. 2003 v Banskej Bystrici. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2004. 320 s. ISBN 80-89027-12-1 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 1

Rehole a kláštory v stredoveku. Editori: Rastislav Kožiak – Vincent Múcska. Banská Bystrica – Bratislava: Chronos, 2002. 211 s. ISBN 80-89027-05-9 Obsah práce nájdete tu.